-------------

 

broadcast.gif (1389 bytes)     ZOZNAM FM VYSIELAČOV PODĽA REGIÓNOV, KRAJOV A LOKALÍT

 

                        - List of FM + DAB+ transmitters in Slowakia -

                                      

 05/2019                              www.power.szm.sk              walter.giba@post.sk

 

 Lokalita  P  Vysielač                                          Vyžiarený

Vysielače na Slovensku Frekvencia   NV + VAS                                          výkon ERP  Stanica

 

 ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN

  

 BRATISLAVA

  88,0 MHz V  Devínska Nová Ves - Rovnica - vodojem, 238 + 8 m    0,05 kW  Rádio Best FM

  89,3 MHz H  Kamzík, 433,3 + 100 m                                 10 kW  RTVS - Rádio_FM

  89,7 MHz V  Devínska Nová Ves - Ul. P. Horova - OD, 186 + 35 m  0,03 kW  Rádio SiTy

  90,1 MHz V  Rača-Račianska 153/a-Reding Tower 2-AB, 142 + 35 m  0,03 kW  Rádio Jazz

  90,6 MHz V  Dúbravka - Ul. J. Alexyho 1/a - OD, 225 + 50 m      0,05 kW  Rádio Best FM

  91,0 MHz V  Zlaté Piesky-Shopping Palace-parkov., 135 + 15 m  0,0005 kW  Autokino Zlaté Piesky

  91,7 MHz V  Dúbravka - Hanulova ul. 5/b - AT&T - AB, 218 + 25 m 0,05 kW  Rádio 7

  92,3 MHz V  Dúbravka - Ul. J. Alexyho 1/a - OD, 225 + 50 m      0,02 kW  Rádio SiTy

  92,6 MHz V  Petržalka - Krasovského ul. 13 - DIC-AB, 145 + 66 m  0,1 kW  Rádio Jazz

  93,3 MHz V  Ružinov - Forum Business Center I - AB, 144 + 52 m  0,05 kW  Rádio Viva

  93,8 MHz H  Kamzík, 433,3 + 100 m                                5,6 kW  Rádio Lumen

  94,3 MHz H  Kamzík, 433,3 + 138 m                                100 kW  Fun Rádio

  94,9 MHz V  Devínska Nová Ves - Ul. P. Horova - OD, 185 + 40 m  0,03 kW  Rádio Viva -plánovaný

  94,9 MHz V  Petržalka-Kopčianska ul. 10-Vienna Gate, 136 + 76 m  0,1 kW  Rádio Viva

  95,6 MHz V  Mlynské Nivy - City Business Center I-AB, 148 + 70 m 0,1 kW  Rádio Best FM

  96,0 MHz V  Mlynské Nivy-City Business Center I-AB, 148 + 70 m 0,125 kW  Rádio SiTy

  96,6 MHz H  Kamzík, 433,3 + 138 m                                100 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  96,6 MHz x  Tunel Sitina [dĺžka: SV: 1415 m, JZ: 1440 m]       0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [severozápadný portál, 197 + 7 m; juhovýchodný portál, 168 + 7 m]

  97,2 MHz H  Petržalka - Technopol - AB, 136 + 80 m              0,25 kW  Radio The End

  97,2 MHz V  Devínska Nová Ves - Rovnica - vodojem, 238 + 8 m     0,1 kW  Radio The End

  97,6 MHz V  Devínska Nová Ves - Eisnerova ul. 64                 0,1 kW  Rádio Anténa Rock

              - Tesco - OC Glavica, 166 + 20 m 

  98,5 MHz V  Mlynské Nivy-City Business Center I-AB, 148 + 70 m  0,03 kW  Rádio SiTy

  98,9 MHz V  Mýtna ul. 1 - Slovenský rozhlas-pyramída, 150 + 80 m 0,2 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

  99,3 MHz H  Kamzík, 433,3 + 100 m                                 10 kW  RTVS - Rádio Regina Z

 100,3 MHz V  Hradný vrch - Drotárska ul. 7 - OD, 257 + 30 m         1 kW  Rádio Anténa Rock

 101,1 MHz V  Nové Mesto - Lakeside Park I - AB, 135 + 80 m        0,1 kW  Rádio Viva

 101,1 MHZ V  Dúbravka - Ul. Pri kríži 16 - OD, 231 + 45 m        0,03 kW  Rádio Viva

 101,8 MHz H  Kamzík, 433,3 + 138 m                                100 kW  Rádio Vlna

 103,6 MHz V  Nové Mesto - Millennium Tower II - AB, 151 + 85 m   0,05 kW  Rádio 7

 104,0 MHz x  Tunel Sitina [dĺžka: SV: 1415 m, JZ: 1440 m]       0,001 kW  Fun Rádio

              [severozápadný portál, 197 + 7 m; juhovýchodný portál, 168 + 7 m]

 104,4 MHz H  Kamzík, 433,3 + 100 m                                  5 kW  RTVS - Rádio Devín

 104,8 MHz H  Kamzík, 433,3 + 138 m                                 50 kW  Rádio Europa 2

 105,5 MHz V  Petržalka-Kopčianska ul. 10-Vienna Gate, 136 + 76 m 0,05 kW  Rádio Best FM

 106,1 MHz V  Dúbravka-Ul.M.Schneidera-Trnavsk. 18-OD, 235 + 52 m 0,05 kW  Rádio Jazz

 106,6 MHz H  Kamzík, 433,3 + 105 m                                 10 kW  Rádio Jemné

 107,0 MHz V  Nové Mesto - Millennium Tower I - AB, 151 + 60 m    0,05 kW  Rádio SiTy

              -frekvencia 107,0 MHz bude presunutá do mestskej časti Rača

 107,6 MHz V  Kamzík, 433,3 + 115 m                                 10 kW  Rádio Expres

                                                    -plánovaný ERP 100 kW

 107,6 MHz x  Tunel Sitina [dĺžka: SV: 1415 m, JZ: 1440 m]       0,001 kW  Rádio Expres

              [severozápadný portál, 197 + 7 m; juhovýchodný portál, 168 + 7 m]

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Roma

     ? MHz    Staré Mesto - Patrónka - ?, ? + ? m -plánovaný         ? kW  Rádio Viva Metropol

 

 Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+:

       12C V  Kamzík, 433,3 + 135 m                                3,6 kW  Mux T-DAB+:

 227,360 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Anténa Rock

                                                                           Rádio Jemné

                                                                           Rádio Vlna

                                                                           Rádio Lumen

 

Vysielač Rádia Expres na TVS Bratislava - Kamzík prevádzkuje

spoločnosť Expres Net, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Towercom, a.s.

 

 SENEC

 102,4 MHz V  Ul. J. Jesenského 2 - OD, 139 + 46 m                 0,1 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

 

 MODRA

 106,1 MHz V  Búrky - Horná ul., 259 + 30 m                        0,1 kW  Rádio Modra

 

 STUPAVA

 105,6 MHz V  Moyzesova ul. 3/III - OD, 175 + 20 m                 0,1 kW  Rádio Best FM

 

 MALACKY

  99,7 MHz V  Radlinského ul. 1 - Mestský úrad - AB, 165 + 25 m   0,05 kW  Rádio Best FM

 

 BORSKÝ MIKULÁŠ

  95,6 MHz H  Dubník, 286,5 + 50,7 m                                 1 kW  RTVS - Rádio Devín

 102,8 MHz H  Dubník, 286,5 + 50,7 m                                 1 kW  RTVS - Rádio_FM

 

 SENICA

  96,1 MHz V  Priemyselná ul. 284 - silážna veža, 207 + 45 m       0,2 kW  Rádio Lumen

 101,5 MHz H  Robotnícka ul. 57 - OD, 205 + 45 m                 0,065 kW  Záhorácke Rádio

 104,0 MHz V  Štefánikova ul. 723 - OD, 203 + 45 m                 0,5 kW  Fun Rádio

 107,0 MHz V  Priemyselná ul. 284 - silážna veža, 207 + 45 m       0,2 kW  Rádio Expres

 

 SKALICA

  88,6 MHz H  Clementisova ul. 57 - OD, 176 + 20 m                0,05 kW  -notifikácia ITU 2011

  89,2 MHz H  Clementisova ul. 57 - OD, 176 + 20 m                 0,1 kW  Záhorácke Rádio

  -dočasne    -plánovaný presun na na kótu Holíč - Hrebeň - vodojem

  89,2 MHz V  Holíč - Hrebeň - vodojem, 230 + 25 m -plánovaný      0,1 kW  Záhorácke Rádio

 105,2 MHz V  Mazúrova ul. 1151/1 - OD, 178 + 30 m                 0,1 kW  Rádio Lumen

 106,9 MHz V  Holíč - Hrebeň - vodojem, 230 + 25 m                 0,1 kW  Rádio Expres

 

 DUNAJSKÁ STREDA

  91,4 MHZ V  Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 + 45 m  0,1 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

  98,3 MHZ V  Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 + 45 m 0,05 kW  Rádio Jazz

 

 Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+:

       12C V  Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 + 45 m 0,62 kW  Mux T-DAB+:

 227,360 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Anténa Rock

                                                                           Rádio Jemné

                                                                           Rádio Vlna

                                                                           Rádio Lumen

 

 GALANTA

  92,1 MHz H  Drevená ul. 766/1 - silážna veža, 118 + 50 m        0,25 kW  Rádio SiTy

 

 TRNAVA

  93,0 MHz V  Coburgova ul. 84 - TAZ-Tepláreň-komín, 150 + 115 m   0,2 kW  Rádio Best FM

  93,4 MHz V  Coburgova ul. 84 - TAZ-Tepláreň-komín, 150 + 60 m   0,15 kW  Rádio One Rock

  98,1 MHz V  Coburgova ul. 84 - TAZ-Tepláreň-komín, 150 + 115 m 0,125 kW  Rádio Lumen

 103,9 MHz V  Coburgova ul. 84 - TAZ-Tepláreň-komín, 150 + 35 m    0,1 kW  Trnavské Rádio

 106,2 MHz V  Coburgova ul. 84 - TAZ-Tepláreň-komín, 150 + 50 m   0,25 kW  Rádio Jazz

 107,2 MHz V  ?, ? + ? m                                          0,05 kW  -voľná frekvencia

 

 HLOHOVEC

  88,4 MHz V  Dvorníky - Horné Borody-Transpetrol-stož., 243 + 30 m  1 kW  Rádio Expres

 

 PIEŠŤANY

  91,6 MHz V  Vrbové - Korekt Metal-komín, 175 + 45 m              0,5 kW  Rádio Best FM

  90,2 MHz V  Vrbové - Pod Malou Pecou - Baraní majer, 299 + 20 m  0,3 kW  Rádio Piešťany

  97,3 MHZ V  Vrbovská cesta 19 - silážna veža, 161 + 40 m         0,5 kW  Rádio Anténa Rock

 

 NOVÉ ZÁMKY

  92,7 MHz V  Elektrosvit - komín, 115 + 100 m                     0,3 kW  Rádio Expres

  94,6 MHz H  Tehlové - Tekvičné pole, 110 + 46,7 m              1,016 kW  RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio Patria

  98,7 MHz C  Dvorská cesta - Tepláreň - komín, 116 + 106 m          1 kW  -voľná frekvencia

 100,3 MHz H  ?, ? + ? m -kolízna frekvencia                         1 kW  -blokovaná frekvencia

 102,8 MHz H  Tehlové - Tekvičné pole, 110 + 46,7 m              1,016 kW  RTVS - Rádio_FM

 104,7 MHz H  Elektrosvit - komín, 115 + 40 m -kolízna frekvencia    1 kW  -blokovaná frekvencia

 

 ŠTÚROVO

  91,7 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                           9,909 kW  RTVS - Rádio Regina Z

  93,5 MHz V  Jesenského ul. 68 - OD, 114 + 48 m                   0,5 kW  Rádio Lumen

  96,3 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                              10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  99,4 MHz H  Belá - Pod lesom, 251 + 20 m                          10 kW  Rádio Expres 

 102,1 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m -kolízna frekvencia          10 kW  -vyradená frekvencia

 102,9 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                               1 kW  -notifikácia ITU

 104,5 MHz C  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                               2 kW  -notifikácia ITU

 104,5 MHz V  Jesenského ul. 68 - OD, 114 + 50 m                   0,2 kW  Rádio Jemné

 103,7 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                              10 kW  RTVS - Rádio_FM

 106,2 MHz H  Modrý vrch, 250,7 + 25 m                              10 kW  RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio Patria

 

 LEVICE

  92,3 MHz V  Mýt. Ludany-Šikloš–Vápnik-MMDS Satro-st., 273 + 10 m 0,2 kW  Rádio One

  97,0 MHz V  Veľká Vápenná - Transpetrol - stožiar, 345 + 30 m   0,25 kW  Rádio Expres

 100,6 MHZ V  Mýt. Ludany-Šikloš–Vápnik-MMDS Satro-st., 273 + 30 m 0,5 kW  Rádio Jazz

 104,2 MHz V  Sládkovičova ul. 24-TKB-GSM Telekom-st., 160 + 32 m  0,5 kW  Rádio Jemné

 107,1 MHz V  Veľká Vápenná - Transpetrol - stožiar, 345 + 23 m      4 kW  Fun Rádio

  -dočasne    -plánovaný presun na kótu Banská Štiavnica - Sitno     

 

 NITRA

  87,8 MHz V  Sídlisko Klokočina - Ul. Na Hôrke 2 - OD, 220 + 30 m 0,5 kW  Rádio Jemné

  88,2 MHz H  Sídlisko Klokočina - vodojem, 229 + 15 m             0,2 kW  Rádio Best FM

  88,8 MHz H  Zobor, 552 + 42,6 m                                   10 kW  Rádio Anténa Rock

  89,7 MHz V  Sídlisko Klokočina - vodojem, 229 + 15 m             0,5 kW  Rádio Expres

  90,6 MHz V  Rastislavova ul. 12 - Metalex - komín, 150 + 90 m   0,25 kW  Rádio One

  91,2 MHz H  Zobor, 552 + 42,6 m                                   10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  93,6 MHz V  Hollého ul. 6 - OD, 160 + 45 m                      0,05 kW  Rádio Wow

  94,0 MHz V  Hviezdna ul. 2 - OD, 160 + 45 m                      0,1 kW  Fun Rádio

  95,2 MHz H  Zobor, 552 + 42,6 m                                   10 kW  Rádio Europa 2

  95,7 MHz V  Morušova ul. - Kostol sv. Urbana-veža, 230 + 15 m  0,125 kW  Rádio Lumen

  96,1 MHz V  Sídlisko Klokočina - Ul. Na Hôrke 2-OD, 220 + 30 m  0,25 kW  Rádio Vlna

 101,0 MHz V  Rastislavova ul. 12 - Metalex - komín, 150 + 90 m    0,1 kW  -voľná frekvencia

 101,2 MHz H  Zobor, 552 + 42,6 m                                   10 kW  -kolízna frekvencia

              -prekoordinovaná na frekvenciu 101,0 MHz

 102,2 MHz H  Zobor, 552 + 42,6 m                                    1 kW  RTVS - Rádio Regina Z

 104,1 MHz V  Sídlisko Klokočina - vodojem, 229 + 15 m             0,1 kW  Rádio Jazz

 105,4 MHz V  Rastislavova ul. 12 - Metalex - komín, 150 + 90 m    0,2 kW  Rádio One Rock

 105,9 MHz V  Ul. B. Slančíkovej 1 - ŠD UKF, 140 + 35 m            0,2 kW  Rádio Plus

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Šport

 

  1098 kHz -  Jarok, 235 + 133 m                                    25 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - Rádio Devín

 

 TOPOĽČANY

  94,7 MHz V  Pílska ul. 7 - SOŠ drevárska, 195 + 19 m            0,15 kW  Rádio One Retro

  95,6 MHz V  Norovce - Hranča - GSM Orange - stožiar, 244 + 30 m 0,25 kW  Rádio Lumen

  97,4 MHz V  Súlovce - vodojem, 250 + 12 m                       0,25 kW  Rádio One Rock

  99,8 MHz V  Norovce - Hranča - GSM Orange - stožiar, 244 + 30 m  0,5 kW  Rádio Expres

 102,9 MHz V  Pílska ul. 7 - SOŠ drevárska, 195 + 19 m           0,251 kW  Rádio Yes

     ? MHz V  Pílska ul. 9 - AB, 180 + 35 m -koordinácia           0,3 kW  Rádio Wow

 

ZLATÉ MORAVCE

  91,9 MHz V  Chyzerovce - Palárikova ul. 29 - stožiar, 201 + 20 m 0,2 kW  Rádio Jemné

  98,0 MHz V  Chyzerovce - Palárikova ul. 29 - stožiar, 201 + 28 m 0,5 kW  Rádio Lumen

  99,6 MHz V  Diely na Beňadickej ceste - vodojem, 227 + 25 m     0,15 kW  Rádio One

 

 MYJAVA

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Expres

 

 STARÁ TURÁ

  96,3 MHz V  Nám. Dr. A. Schweitzera 194 - Chirana T.Injecta      0,1 kW  Rádio Expres

              - AB, 275 + 40 m

 

 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

  88,0 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 78 m                           8,5 kW  Rádio Jemné

  90,8 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 78 m                          9,55 kW  RTVS - Rádio Devín

  92,4 MHz V  Piešťanská ul. 1202/44 - Emerson - AB, 183 + 36 m   0,25 kW  Rádio Anténa Rock

  93,7 MHz V  Skalka II, 380 + 20 m                               0,25 kW  Rádio Lumen

  95,5 MHz V  Banská ul. 1 - komín, 182 + 80 m                     0,5 kW  Rádio Best FM

  98,5 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 78 m                           8,8 kW  Rádio Europa 2

  99,7 MHz V  Skalka I, 352 + 20 m                                 0,5 kW  Rádio Expres

 100,7 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 60 m                           8,5 kW  RTVS - Rádio Regina Z

 103,2 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 60 m                           8,5 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 106,4 MHz V  Skalka II, 380 + 20 m                                0,5 kW  Rádio Jazz

 106,6 MHz H  Veľká Javorina, 969 + 60 m                            10 kW  -kolízna frekvencia   

 107,4 MHz V  Skalka I, 352 + 20 m                                 0,2 kW  Rádio 7

 

 TRENČÍN

  89,1 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 65 m                              10 kW  Fun Rádio

  89,8 MHz H  Trenčiansky hrad - Veža Matúša Čáka, 320 + 20 m     0,03 kW  Rádio Muzika

  91,8 MHz V  Záblatie - Rúbanisko II, 273 + 16 m                  0,5 kW  Rádio One Rock

  92,8 MHz V  Vajanského ul. 6 - OC Laugarício, 214 + 35 m         0,5 kW  Rádio Muzika

  93,3 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 65 m                              10 kW  Rádio Lumen

  95,0 MHz V  Kozí vrch, 363 + 20 m                                0,3 kW  Rádio Jazz

  95,9 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 65 m                              10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  -dočasne    -plánovaná výmena za stanicu RTVS - Rádio Regina Z

  97,8 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 65 m                              10 kW  RTVS - Rádio Devín

  98,9 MHz V  Drietoma - Hradište - TVp, 310 + 30 m                0,5 kW  Rádio Best FM

 100,3 MHz V  Drietoma - Hradište - TVp, 310 + 25 m                0,5 kW  Rádio Anténa Rock

 101,2 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 50 m                              10 kW  RTVS - Rádio_FM

 102,5 MHz V  Kozí vrch, 363 + 30 m                                0,5 kW  Rádio Expres

 104,3 MHz V  Záblatie - Rúbanisko II, 273 + 15 m                  0,5 kW  Rádio Beta

 105,5 MHz H  Nad oborou, 654,9 + 50 m                              10 kW  Rádio Vlna

 106,7 MHz V  Záblatie - Rúbanisko I, 277 + 18 m                  0,15 kW  Rádio Wow

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Šport

 

 DUBNICA NAD VÁHOM

  88,5 MHz H  Kollárova ul. 1308/34 - OD, 249 + 30 m              0,15 kW  Rádio Muzika

  92,2 MHz V  Horné Srnie - Kremenica - TVp, 350 + 32 m            0,5 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  -dočasne    -plánovaná prekoordinácia + zvýšenie ERP 

 

 PÚCHOV

  88,3 MHz V  Ul. Kpt. Jaroša - silážna veža, 270 + 40 m           0,3 kW  Rádio Muzika

 

 POVAŽSKÁ BYSTRICA

  89,5 MHz V  Centrum 1/1 - Obvodný úrad - AB, 280 + 45 m          0,3 kW  Rádio Best FM

  95,1 MHz V  Sídl. Rozkvet - Bernolákova ul. 2073-OD, 350 + 40 m 0,25 kW  Rádio Anténa Rock

  96,3 MHz V  Centrum 1/1 - Obvodný úrad - AB, 280 + 30 m         0,25 kW  Rádio Europa 2

 101,0 MHz H  Centrum 1/1 - Obvodný úrad - AB, 280 + 30 m          0,5 kW  -notifikácia ITU

 102,1 MHz V  Považské Podhradie - Vyšehrad - Vysoké, 570 + 10 m   0,5 kW  Rádio One Rock

 104,4 MHz H  Centrum 1/1 - Obvodný úrad - AB, 280 + 30 m          0,5 kW  -notifikácia ITU

 104,4 MHz H  Ul. Ľ. Štúra 5/9 - Hotel Manín, 290 + 23 m           0,3 kW  Rádio Muzika

 105,2 MHz V  Hôrka, 475 + 30 m                                      1 kW  Rádio Expres

 106,3 MHz V  Sídl. Rozkvet - Bernolákova ul. 2073-OD, 350 + 40 m 0,25 kW  Fun Rádio

 106,4 MHz H  Centrum 1/1 - Obvodný úrad - AB, 280 + 30 m          0,5 kW  -notifikácia ITU

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Frontinus

 

 KOTEŠOVÁ

  90,4 MHz V  Bytča - Záhradniská - TVp, 430 + 20 m                0,2 kW  Rádio Best FM

 

 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

  90,4 MHz V  Sládkovičova ul. 1172/34 - OD, 213 + 50 m            0,5 kW  Rádio Wow

  96,9 MHz V  Hollého ul. 1190/48 - Kovyt - komín, 234 + 20 m      0,5 kW  Rádio Muzika

 

 PARTIZÁNSKE

  96,4 MHz H  Brodzany - Dzigolky, 299 + 18 m                        1 kW  -voľná frekvencia

 106,7 MHz V  Nám. SNP 215/7 - OD, 191 + 50 m                     0,55 kW  Rádio Wow

 

 PRIEVIDZA

  88,4 MHz H  Podhradie - JZ od obce, 600 + 30 m                     1 kW  -notifikácia ITU 2011

  89,6 MHz V  Rekrečné stredisko Púšť, 359 + 20 m -plánovaný       0,5 kW  Rádio Best FM

  90,5 MHz V  Staré mesto - silážna veža, 271 + 45 m                 1 kW  Rádio Wow

  90,5 MHz H  Markušová, 614 + 30 m                                  1 kW  -notifikácia ITU

  92,9 MHz V  Bojnice - Vendelín - TVp, 340 + 30 m                 0,5 kW  Rádio Vlna

  93,9 MHz H  Kuní vrch, 1080 + 20 m                                 1 kW  Rádio Beta

  98,1 MHz H  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + 45 m      1 kW  Rádio Lumen

 102,0 MHz H  Baňa Cigeľ, 462 + 30 m                                 1 kW  -notifikácia ITU

 104,5 MHz V  Staré mesto - silážna veža, 271 + 45 m                 1 kW  Rádio One Rock

 106,4 MHz V  Bojnice - Hotel Športcentrum, 373 + 15 m               1 kW  Rádio Jazz

 107,5 MHz V  Markušová, 614 + 24 m                                0,5 kW  Rádio Expres

 

 HANDLOVÁ

  90,6 MHz V  Okružná ul. 1860/7 - OD, ? + 50 m -koordinácia       0,3 kW  Rádio Wow

  94,9 MHz V  Ráztočno - Súš - TVp, 750 + 30 m                     0,3 kW  Rádio One

 102,0 MHz V  Vodojem, 515 + 20 m                                  0,1 kW  Rádio Beta

 

 

 

 

 STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN

 

 ŽILINA

  88,2 MHz V  Považský Chlmec - Na Hôrke - vodojem, 438 + 6 m      0,5 kW  Rádio Portus -plánovaný

  88,6 MHz V  Hájik - Biely vrch - vodojem, 443 + 6 m              0,5 kW  Rádio Rebeca

  89,8 MHz V  Veľké hradisko - Snoh, 637 + 40 m                    0,3 kW  Rádio Lumen

  90,8 MHz V  Považský Chlmec - Na Hôrke - vodojem, 438 + 6 m      0,5 kW  Rádio One Rock

  92,7 MHz C  Zástranie - Straník I - TVp, 770 + 18 m              0,8 kW  Rádio Vlna

  94,5 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                  20 kW  RTVS - Rádio_FM

  96,5 MHz V  Dubeň II, 569 + 40 m                                 0,5 kW  Rádio Expres

  97,2 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                  20 kW  RTVS - Rádio Devín

  98,0 MHz V  Športová ul. 2 - Hotel Holiday Inn, 348 + 50 m      0,25 kW  Rádio Best FM

  98,7 MHz H  Háj, 420 + 30 m                                        1 kW  -notifikácia ITU

  98,7 MHz H  Športová ul. 2 - Hotel Holiday Inn, 348 + 50 m       0,5 kW  Rádio Anténa Rock

  99,2 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                  20 kW  Fun Rádio

 100,1 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                  20 kW  RTVS - Rádio Regina S

 101,0 MHz V  Nám. Ľ. Štúra 2 - Hotel Slovakia, 351 + 50 m         0,2 kW  Rádio 7

 101,9 MHz V  Považský Chlmec - Na Hôrke - vodojem, 438 + 6 m      0,5 kW  Rádio One Retro -plán.

 102,8 MHz C  Dubeň I, 520 + 15 m                                  0,3 kW  Rádio Europa 2

 103,5 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                  20 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 104,2 MHz V  Horný Val 3 - Mestské divadlo, 345 + 30 m            0,5 kW  Rádio Šport

 104,6 MHz H  Straník II, 769 + 30 m                                 1 kW  Rádio Frontinus

 106,5 MHz V  Hájik - Biely vrch - vodojem, 443 + 6 m              0,5 kW  Rádio Jazz

 106,9 MHz H  Krížava, 1449 + 63 m                                   3 kW  Rádio Jemné

                                                     -plánovaný ERP 20 kW

 

 Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+ TEST:

       12A V  Krížava, 1449 + 82 m                                   5 kW  Mux T-DAB+:

 223,936 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Anténa Rock

                                                                           Rádio Jemné

                                                                           Rádio Vlna

                                                                           Rádio Lumen

 

 DOLNÝ HRIČOV

  95,4 MHz V  Oblazov - Záhradniská - Záhrady, 430 + 15 m          0,1 kW  Rádio Expres

 

TERCHOVÁ

  93,1 MHz V  Rovná hora - Salaš Syrex, 774 + 15 m                 0,2 kW  Rádio Expres

 

ČADCA

  87,9 MHz V  Drahošanka, 629 + 20 m                             0,521 kW  Rádio Europa 2

  91,8 MHz V  Jurošovský vrch I, 626 + 35 m                        0,5 kW  RTVS - Rádio_FM

  95,4 MHz V  Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                       0,25 kW  -voľná frekvencia

  95,4 MHz H  Krkoškovci - TVp, 559 + 30 m                           1 kW  -notifikácia ITU

  96,1 MHz H  Jurošovský vrch II, 546 + 30 m                         1 kW  Rádio Frontinus

  98,1 MHz H  Liškovci - TVp, 593 + 30 m                             1 kW  -notifikácia ITU

  98,1 MHz V  Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                        0,2 kW  Rádio Anténa Rock

  99,2 MHz x  Tunel Horelica [dĺžka: 605 m] -plánovaný           0,001 kW  Fun Rádio

              [východný portál, ? + 7 m; západný portál, ? + 7 m]

  99,6 MHz V  Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                          1 kW  Rádio Vlna

  99,6 MHz H  Liškovci - TVp, 593 + 30 m                             1 kW  -notifikácia ITU

 103,5 MHz x  Tunel Horelica [dĺžka: 605 m]                      0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, ? + 7 m; západný portál, ? + 7 m]

 105,8 MHz V  Drahošanka, 629 + 20 m                              0,25 kW  Rádio Lumen

 106,4 MHz H  Krkoškovci - TVp, 559 + 30 m                           1 kW  -notifikácia ITU

 106,4 MHz V  Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                        0,4 kW  Rádio Jazz

 107,5 MHz H  Krkoškovci - TVp, 559 + 30 m                           1 kW  -notifikácia ITU

 107,5 MHz V  Drahošanka, 629 + 20 m                               0,4 kW  Rádio Expres

 107,5 MHz x  Tunel Horelica [dĺžka: 605 m] -plánovaný           0,001 kW  Rádio Expres

              [východný portál, ? + 7 m; západný portál, ? + 7 m]

 

SVRČINOVEC

 103,5 MHz x  Tunel Svrčinovec [dĺžka: 420 m]                    0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, ? + ? m; západný portál, ? + ? m]

 

SKALITÉ

  90,6 MHz V  Poľana - Rucková II - MMDS - stožiar, 637 + 20 m    0,05 kW  Rádio Lumen

 103,5 MHz x  Tunel Poľana [dĺžka: 898 m]                        0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, ? + ? m; západný portál, ? + ? m]

 

 MARTIN

  89,4 MHz V  Turčianske Kľačany - Diely-GSM Telekom, 477 + 32,5 m 0,5 kW  Rádio Lumen

  90,6 MHz H  Záturčie, 449 + 30 m                                   1 kW  -notifikácia ITU

  92,4 MHz V  Hostihora-Sloven. národná knižnica-AB, 409,3 + 45 m  0,5 kW  Rádio Best FM -plánovaný

  93,1 MHz V  Bystrička - Krásna, 621 + 48 m                       0,5 kW  Rádio Expres

  93,5 MHz V  Kľačianska Magura, 1146 + 30 m                      0,25 kW  Rádio Europa 2

  93,9 MHz H  Záturčie, 449 + 30 m                                   1 kW  -notifikácia ITU

  95,4 MHz V  Vrútky - Hájska ul. 14 - Doprastav - AB, 454 + 20 m  0,2 kW  Rádio Expres

  96,2 MHz V  Hostihora-Slovenská národná knižnica-AB, 409,3 + 50 m  1 kW  Rádio Frontinus

  98,7 MHz H  Záturčie, 449 + 30 m                                   1 kW  -notifikácia ITU

  98,7 MHz H  Hostihora-Sloven. národná knižnica-AB, 409,3 + 44 m  0,5 kW  Rádio Anténa Rock

  99,6 MHz V  Bystrička - Pod Krásnou-Tankodrom-veža, 492 + 20 m  0,25 kW  Rádio Rebeca

 104,9 MHz V  Kľačianska Magura, 1146 + 20 m                         1 kW  Rádio Vlna

 106,3 MHz V  Bystrička - Pod Krásnou - Tankodrom-veža, 492 + 20 m 0,2 kW  Rádio Jazz

 107,2 MHz V  Stráne - GSM Orange - stožiar, 497 + 30 m           0,25 kW  Rádio One Rock

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Beta

 

 DOLNÝ KUBÍN

  87,9 MHz V  Brezovec - TVp, 698 + 30 m                           0,5 kW  Rádio Vlna

  89,0 MHz V  V.Bysterec-Za stráňou III-GSM Orange-st., 554 + 20 m 0,2 kW  Rádio Rebeca

  91,7 MHz V  Veľký Bysterec - Za stráňou I-vodojem, 535 + 6,55 m 0,57 kW  RTVS - Rádio_FM

  95,4 MHz V  Veľký Bysterec - Za stráňou II-vodojem, 550 + 20 m   0,5 kW  Rádio Expres

 107,7 MHz V  Brezovec - TVp, 698 + 30 m                           0,5 kW  Rádio Jazz

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Frontinus

               

 NÁMESTOVO

  88,2 MHz V  Sídlisko Brehy - Veterná ul. 151 - OD, 675 + 38 m    0,2 kW  Rádio Portus -plánovaný

  88,7 MHz H  Magurka, 1110 + 58,5 m                               9,5 kW  RTVS - Rádio Devín

  89,7 MHz V  Sídlisko Brehy - Veterná ul. 152 - OD, 665 + 38 m    0,5 kW  Rádio Jemné

  91,9 MHz H  Magurka, 1110 + 58,5 m                              9,95 kW  RTVS - Rádio_FM

  95,2 MHz V  Sídlisko Brehy - Veterná ul. 151 - OD, 675 + 30 m   0,25 kW  Rádio Europa 2

 100,4 MHz H  Magurka, 1110 + 58,5 m                               9,5 kW  RTVS - Rádio Regina S

 102,4 MHz H  Magurka, 1110 + 58,5 m                               9,5 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 105,8 MHz H  Magurka, 1110 + 58,5 m                               9,5 kW  Rádio Lumen

 

 TRSTENÁ NA ORAVE

  90,7 MHz V  Uhlisko, 858 + 30 m                                    1 kW  Rádio Vlna

  92,4 MHz H  Príbojec - TVp, 625 + 32 m                           0,5 kW  Rádio Jemné

  96,5 MHz V  Uhlisko, 858 + 30 m                                    2 kW  Rádio Expres

 

 TVRDOŠÍN

  98,5 MHz V  Medvedzie - vodojem, 660 + 10 m                      0,5 kW  Rádio Jazz

 

RUŽOMBEROK

  88,4 MHz V  Malinô Brdo - Malinné I, 1205 + 15 m                   1 kW  Rádio Expres

  89,2 MHz V  Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - OD, 477 + 45 m     0,1 kW  Fun Rádio

  89,2 MHz H  Magura, 602 + 30 m                                     1 kW  -notifikácia ITU

  89,7 MHz C  Úložisko, 740 + 47 m                                   1 kW  Rádio Lumen

  91,1 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   1 kW  Rádio Vlna

  92,4 MHz V  Kalvária - TVp, 660 + 30 m                           0,5 kW  Rádio One Retro

  92,8 MHz V  Mních - TVp, 655 + 30 m                                1 kW  Rádio Vlna

  93,6 MHz C  Úložisko, 740 + 47 m                                 0,5 kW  Rádio Europa 2

  98,0 MHz V  Malinô Brdo - Malinné II, 960 + 10 m                 0,5 kW  Rádio Jazz

  98,8 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   5 kW  Rádio Anténa Rock

  99,8 MHz V  Kalvária - TVp, 660 + 25 m                           0,2 kW  Rádio Rebeca

 100,6 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   5 kW  RTVS - Rádio Regina S

 101,3 MHz V  Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - OD, 477 + 45 m     0,1 kW  Rádio Jemné

 101,3 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   1 kW  -notifikácia ITU

 102,1 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   5 kW  RTVS - Rádio_FM

 103,8 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   5 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 104,6 MHz H  Úložisko, 740 + 40 m                                   1 kW  -notifikácia ITU

 104,6 MHz V  Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - OD, 477 + 45 m     0,2 kW  RTVS - Rádio Devín

 107,5 MHz V  Kalvária - TVp, 660 + 30 m                           0,5 kW  Rádio One

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Frontinus

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Rebeca

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

  88,9 MHz V  Háje II, 745 + 25 m -plánovaný                       0,1 kW  Rádio One Rock

  95,0 MHz C  Háje I - TVp, 740 + 30 m                               1 kW  Fun Rádio

  95,9 MHz V  Háje II, 745 + 25 m                                  0,5 kW  -voľná frekvencia

  96,3 MHz H  Háje I - TVp, 740 + 45 m                             0,5 kW  Rádio Jemné

  96,7 MHz V  Háje II, 745 + 30 m                                  0,5 kW  Rádio Jazz

 106,4 MHz V  Háje II, 745 + 40 m                                0,501 kW  Rádio Liptov

 107,8 MHz V  Háje II, 745 + 25 m                                 0,25 kW  -voľná frekvencia

 107,9 MHz H  Vrch hrádok, 711 + 30 m                                1 kW  -notifikácia ITU

 

VÝCHODNÁ

  99,5 MHz V  Horná vodná nádrž elektrárne Čierny Váh, 1164 + 8 m    1 kW  Rádio Expres

 

LIPTOVSKÁ OSADA

  99,5 MHz V  Záhrady, 611 + 15 m                                  0,1 kW  Rádio Expres

 

DONOVALY

  93,6 MHz V  Baník - Záhradište - chata, 1046 + 15 m              0,1 kW  Rádio Expres

 

STARÉ HORY

  95,2 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                              0,002 kW  Rádio Lumen

 

BREZNO

  89,2 MHz V  Šajba - vodojem, 558 + 20 m                          0,5 kW  Rádio One

  91,1 MHz V  Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 25 m               0,5 kW  Rádio Vlna

  93,0 MHz V  Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 30 m              0,25 kW  Rádio Expres

  98,5 MHz V  Šajba - vodojem, 558 + 20 m                          0,2 kW  Rádio One Retro

  99,6 MHz V  Dúbravka - TVp, 560 + 31 m                           0,3 kW  Rádio Jemné

 103,4 MHz V  Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 25 m               0,5 kW  Rádio Lumen

 

BANSKÁ BYSTRICA

  87,7 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                              10 kW  Rádio Jemné

  88,6 MHz V  Na Troskách 25 - Europa Shopping Center, 357 + 88 m    1 kW  Rádio Jazz

  90,1 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                             100 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  90,5 MHz V  Horné Pršany - Lažtek-MVDS Satro-stožiar, 765 + 30 m   2 kW  Rádio One

  91,3 MHz V  Kostiviarska - Slnečné stráne - vodojem, 470 + 20 m  0,5 kW  Rádio One Rock

  94,7 MHz V  Horné Pršany - Lažtek-MVDS Satro-stožiar, 765 + 10 m   1 kW  Rádio One Retro

  95,6 MHz V  Kostiviarska - Slnečné stráne - vodojem, 470 + 20 m  0,5 kW  Rádio Best FM

  96,5 MHz V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 100 m     0,5 kW  Rádio Expres

  97,6 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                             100 kW  Rádio Anténa Rock

  98,7 MHz V  Horné Pršany - Lažtek-MVDS Satro-stožiar, 765 + 20 m 0,2 kW  Rádio Šport

  99,4 MHz H  Kostiviarska - Slnečné stráne - vodojem, 470 + 15 m  0,2 kW  Rádio Roma

 101,5 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                             100 kW  RTVS - Rádio Regina S

 102,0 MHz H  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 30 m        1 kW  RTVS - Rádio Devín

 102,9 MHz H  Panský diel I, 1100 + 15 m                           0,1 kW  Rádio Lumen

 104,0 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                             100 kW  Fun Rádio

 104,9 MHz H  Panský diel I, 1100 + 30 m                             5 kW  -notifikácia ITU

 105,4 MHz H  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 30 m        2 kW  RTVS - Rádio_FM

 106,0 MHz H  Suchá hora, 1225 + 230 m                              50 kW  Rádio Europa 2

 106,6 MHz H  Panský diel I, 1100 + 30 m                             1 kW  Rádio Vlna

 107,7 MHz V  Sídlisko Sásová - Pieninská ul. 25 - OD, 466 + 30 m  0,5 kW  Rádio 7

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Rebeca

 

Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+ TEST:

       10B V  Panský diel II, 1100 + 35 m                            3 kW  Mux T-DAB+:

 211,648 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Regina S

                                                                           RTVS - Rádio Regina Z

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Jazz

                                                                           New Model Radio

 

Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+ TEST:

       12A V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 75 m        2 kW  Mux T-DAB+:

 223,936 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Anténa Rock

                                                                           Rádio Jemné

                                                                           Rádio Vlna

                                                                           Rádio Lumen

 

Vysielač Rádia Expres na RVS Banská Bystrica - Laskomer prevádzkuje

spoločnosť Expres Net, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Towercom, a.s.

 

 ZVOLEN

  88,1 MHz V  Malá Stráž, 364 + 40 m                               0,2 kW  Rádio Best FM

  89,0 MHz H  Malá Stráž, 364 + 30 m                                 1 kW  RTVS - Rádio_FM

  89,7 MHz V  Buzulucká ul. 3 - WUSAM - AB, 317 + 27,8 m           0,5 kW  Rádio One

  92,6 MHz V  Malá Stráž, 364 + 38 m                                 1 kW  Rádio Expres

  98,1 MHz V  Buzulucká ul. 3 - WUSAM - AB, 317 + 20 m             0,1 kW  Rádio One Rock

  99,8 MHz V  Malá Stráž, 364 + 38 m                               0,5 kW  RTVS - Rádio Devín

 100,7 MHz V  Buzulucká ul. 3 - WUSAM - AB, 317 + 25 m             0,2 kW  Rádio Jazz

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                               0,02 kW  Rádio Šport

 

 DETVA

  92,9 MHz V  Krné - Pod Siroňom, 430 + 15 m                       0,1 kW  Rádio Expres

 

 ŽIAR NAD HRONOM

  91,0 MHz V  Šibeničný vrch I, 366 + 20 m                        0,16 kW  Rádio Best FM

  91,4 MHz V  Šibeničný vrch II - veľký vodojem, 384 + 30 m        0,5 kW  Rádio One

  92,0 MHz V  Šibeničný vrch I, 366 + 30 m                         0,5 kW  Rádio Vlna

  95,8 MHz V  Šibeničný vrch II - veľký vodojem, 384 + 20 m        0,1 kW  Rádio One Retro

  98,4 MHz V  Šibeničný vrch I, 366 + 30 m                         0,5 kW  RTVS - Rádio_FM

 101,1 MHz V  Šibeničný vrch I, 366 + 30 m                        0,25 kW  Rádio Expres

 

 ŽARNOVICA

  88,1 MHz V  Sandrická ul. 7-Pozana [ex]-silážna veža, 225 + 54 m 0,2 kW  Rádio Best FM

  92,7 MHz V  Ul. F. Kráľa 43 - OD, 230 + 30 m                     0,1 kW  Rádio Expres

  99,6 MHz C  Ul. F. Kráľa 37 - OD, 226 + 27 m                     0,2 kW  -voľná frekvencia

 

 NOVÁ BAŇA

  92,5 MHz V  Brehy I - TVp, 350 + 32 m                           0,25 kW  Rádio Jemné

  95,0 MHz V  Brehy II - vodojem, 350 + 30 m                      0,25 kW  Rádio One

 

 BANSKÁ ŠTIAVNICA

  93,3 MHz H  Sitno, 991 + 53 m                                      2 kW  Rádio Lumen

  95,1 MHz V  Hájik - vodojem, 650 + 10 m                          0,2 kW  Rádio Expres

  99,0 MHz H  Sitno, 991 + 53 m                                     20 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 102,6 MHz H  Sitno, 991 + 53 m                                     20 kW  RTVS - Rádio Devín

 105,1 MHz H  Sitno, 991 + 53 m                                     20 kW  Rádio Vlna

 107,1 MHz H  Sitno, 991 + 53 m -plánovaný [blokovaný ERP]          20 kW  Fun Rádio

 

 KRUPINA

  92,8 MHZ V  Šibeničný kopec - Svätá Anna - vodojem, 300 + 15 m   0,5 kW  Rádio Expres

 

 MODRÝ KAMEŇ

  88,5 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                 10 kW  RTVS - Rádio Regina S

  90,9 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                 10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  98,3 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                 10 kW  RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

 100,6 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                 10 kW  -kolízna frekvencia

 102,0 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                  1 kW  -notifikácia ITU

 103,1 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                 10 kW  RTVS - Rádio Devín

 104,5 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                  1 kW  -notifikácia ITU

 106,5 MHz H  Španí laz, 633 + 60 m                                  1 kW  Rádio Expres

                                                     -plánovaný ERP 10 kW

 

Vysielač Rádia Expres na TVS Modrý Kameň - Španí laz prevádzkuje

spoločnosť Expres Net, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Towercom, a.s.

 

 VEĽKÝ KRTÍŠ

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Lumen

 

 LUČENEC

  88,2 MHz H  Blatný vrch I, 359 + 43 m                             10 kW  RTVS - Rádio Regina S

  89,1 MHz V  Ul. Rúbanisko II/62 - OD, 208 + 42 m                 0,2 kW  Rádio Anténa Rock

  91,6 MHz H  Blatný vrch I, 359 + 43 m                             10 kW  Fun Rádio

  93,5 MHz V  Vidiná - Exnárova ul., 220 + 10 m                    0,5 kW  Rádio One

  96,0 MHz H  Detvianska Huta - Táňovo, 929 + 30 m                   5 kW  Rádio Vlna

  98,0 MHz H  Blatný vrch I, 359 + 43 m                             10 kW  RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

  99,6 MHz V  Ul. Rúbanisko II/62 - OD, 208 + 42 m                0,25 kW  Rádio Jemné

 101,1 MHz C  Blatný vrch II, 356 + 25 m                             5 kW  Rádio Expres

              -plánovaná zmena z C na H polarizáciu + ERP 10 kW

 102,0 MHz H  Blatný vrch I, 359 + 43 m                              1 kW  -notifikácia ITU

 103,6 MHz H  Blatný vrch I, 359 + 43 m                             10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 106,3 MHz H  Detvianska Huta - Táňovo, 929 + 20 m                   3 kW  Rádio Lumen

 

 RIMAVSKÁ SOBOTA

  88,9 MHz H  Včelinec - TVp, 220 + 30 m                           0,5 kW  -notifikácia ITU

  89,3 MHz H  Martinov vrch, 305 + 25 m                              1 kW  Rádio Expres

  89,8 MHz H  Včelinec - TVp, 220 + 30 m                           0,5 kW  -notifikácia ITU

  91,1 MHz V  Martinov vrch, 305 + 20 m -plánovaný                 0,2 kW  Rádio Jazz

  92,9 MHz V  Rimavské Janovce - Tuba - MMDS-stožiar, 287 + 25 m  0,15 kW  Rádio One

  93,8 MHz H  Veterná ul. 37 - OD, 241 + 12 m                      0,2 kW  Rádio Jemné

  95,0 MHz H  Palaska - Veľký vrch - RRS, 517 + 30 m                 1 kW  RTVS - Rádio Regina S

 102,4 MHz H  Vinice - Záhradky - GSM Telekom-stožiar, 288 + 40 m  0,1 kW  Rádio Anténa Rock

 106,7 MHz H  Palaska - Veľký vrch - RRS, 517 + 40 m               0,5 kW  Rádio Vlna

 106,7 MHz H  Palaska - Veľký vrch - RRS, 517 + 30 m                 1 kW  -notifikácia ITU

 

  1521 kHz -  Uzovská Panica II, 220 + 100 m                        10 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - Rádio Devín

 

 TORNAĽA

  93,2 MHz V  Škultétyho ul. 488/5 - OD, 181 + 35 m                0,1 kW  Fun Rádio

  98,5 MHz V  Roľnícka ul. - silážna veža, 181 + 40 m              0,5 kW  Rádio Jemné

 

 

 

 

 VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN

 

 KOŠICE

  87,7 MHz H  Dubník, 874 + 224 m                                  100 kW  Fun Rádio

  88,1 MHz H  Márovka, 681 + 30 m -plánovaný                      0,25 kW  Rádio Vlna

  88,6 MHz V  Werferova ul. 3 - KS ŠÚ - AB, 237 + 27 m             0,5 kW  Rádio 7

  91,7 MHz V  Heringeš II, 310 + 20 m                              0,5 kW  Rádio Košice

  93,1 MHz V  Sídlisko Železníky-Užhorodská ul. 6-OD, 230 + 50 m  0,15 kW  Rádio Šport

  93,8 MHz V  Heringeš II, 310 + 17,5 m                              2 kW  Rádio Best FM

  94,4 MHz H  Heringeš II, 310 + 25 m                             0,25 kW  Rádio Lumen

  94,8 MHz V  Heringeš I - RRS, 324 + 30 m                           1 kW  Rádio Anténa Rock

  95,2 MHz V  Bankov - Baňa Bankov - zásobník - veža, 387 + 50 m     1 kW  Rádio Expres

  95,7 MHz H  Heringeš I - RRS, 324 + 30 m                         0,2 kW  Rádio Vlna

  96,2 MHz V  Werferova ul. 3 - KS ŠÚ - AB, 237 + 27 m             0,5 kW  RTVS - Rádio Devín

  96,6 MHz H  Dubník, 874 + 224 m                                  100 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  97,7 MHz V  Sídlisko Železníky - Užhorodská ul. 6-OD, 230 + 50 m 0,2 kW  Sky Rádio

  98,6 MHz H  Dubník, 874 + 224 m                                  100 kW  Rádio Jemné

 100,3 MHz H  Dubník, 874 + 224 m                                  100 kW  RTVS - Rádio Regina V

 101,2 MHz V  Werferova ul. 3 - KS ŠÚ - AB, 237 + 27 m               1 kW  RTVS - Rádio_FM

 102,0 MHz V  Sídlisko Železníky - Užhorodská ul. 6-OD, 230 + 50 m 0,5 kW  Rádio Europa 2

 102,5 MHz V  ?, ? + ? m                                           0,5 kW  -voľná frekvencia

 102,9 MHz V  Werferova ul. 3 - KS ŠÚ - AB, 237 + 27 m               1 kW  Fun Rádio

 104,5 MHz H  Furča - Furčianska ul. 46 - OD, 348 + 11 m           0,1 kW  Kiss Rádio

 105,1 MHz V  Optima - OC - Autokino, 240 + 7 m                  0,001 kW  -voľná frekvencia

 106,2 MHz C  Makovica II - SEPS - stožiar, 972 + 53 m              20 kW  Rádio Expres

                                                    -plánovaný ERP 100 kW

 106,9 MHz V  Bočiar - Priemyselná zóna - komín, 205 + 65 m        0,5 kW  Rádio Košice

 107,7 MHz V  Heringeš II, 310 + 30 m                             0,25 kW  Rádio Jazz

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Roma

 

   702 kHz -  Čižatice, 346 + 60 m                                   5 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - Rádio Devín

 

Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+ TEST:

       12B V  Heringeš I - RRS, 324 + 30 m                           2 kW  Mux T-DAB+:

225 ,648 MHz                                                               RTVS - Rádio Slovensko

                                                                           RTVS - Rádio Devín

                                                                           RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

                                                                           RTVS - Rádio Litera

                                                                           RTVS - Rádio Junior

                                                                           Rádio Anténa Rock

                                                                           Rádio Jemné

                                                                           Rádio Vlna

                                                                           Rádio Lumen

 

 KOŠICKÝ KLEČENOV

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                               0,25 kW  Rádio Šport

 

 STRÁŽSKE

  97,0 MHz V  Priemyselná ul. 720-Chemko Strážske-komín, 144 + 200 m 2 kW  Rádio Košice

 

 MICHALOVCE

  89,7 MHz V  Ul. J. Hollého 1 - Hotel Družba, 115 + 50 m          0,2 kW  -voľná frekvencia

  93,9 MHz H  Okružná ul. 64 - OD, 115 + 30 m                     0,25 kW  -voľná frekvencia

  99,0 MHz H  Hôrka, 228 + 23 m –plánovaný                           1 kW  Rádio Vlna

 102,7 MHz V  Pekárenská ul. 1-Agro Palín-silážna veža, 115 + 35 m 0,5 kW  Rádio Košice

 103,3 MHz H  Hôrka, 228 + 24 m                                      2 kW  Rádio Lumen

 104,4 MHz V  Sídlisko Stráňany-Ul. Nad Laborcom 2-OD, 114 + 45 m  0,2 kW  Rádio Jazz -plánovaný

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Šport

 

 TREBIŠOV

  89,2 MHz H  Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m        10 kW  RTVS - Rádio Regina V

  91,0 MHz V  Ul. SNP 1079/76 - NsP - Monoblok, 105 + 40 m         0,5 kW  Rádio Košice

  93,0 MHz H  Ul. B. Němcovej 2477/4 - OD, 105 + 30 m             0,25 kW  Rádio Best FM

  99,0 MHz H  Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m         1 kW  Rádio Vlna

  -dočasne    -plánovaný presun na kótu Michalovce - Hôrka

  99,7 MHz H  Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m        10 kW  RTVS - Rádio Devín

 101,3 MHz H  Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m        10 kW  RTVS - Rádio_FM

 106,7 MHz H  Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m        10 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - Rádio Devín

 

Vysielače RTVS na vysielacom stredisku Trebišov - Bánovce nad Ondavou

prevádzkuje spoločnosť Towercom, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Expres Net, a.s.

 

 BUDULOV

 103,2 MHz H  Žarnov-Turniansky kameň-GSM Telekom-st., 248 + 45 m 0,15 kW  Rádio Košice -plánovaný

 

 MOLDAVA NAD BODVOU

  91,0 MHz H  Žarnov-Turniansky kameň-GSM Telekom-stož., 248 + 45 m  1 kW  Rádio Expres

 105,8 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                                0,2 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS - RSI

 

 TURŇA NAD BODVOU

  88,1 MHz H  Žarnov - TVp, 191 + 31 m                           0,251 kW  Rádio Vlna

  -dočasne    -plánovaný presun na kótu Košice - Márovka

 

 ROŽŇAVA

  88,6 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  RTVS - Rádio Regina V

  89,0 MHz V  Dievčenská skala, 660 + 30 m                         0,1 kW  Rádio Anténa Rock

  90,0 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  RTVS - Rádio Devín

  90,5 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                               0,25 kW  Mirjam Rádio

  91,3 MHz V  Košická ul. - vodojem, 373 + 20 m                   0,25 kW  Rádio 7

  95,3 MHz H  Sídl.P.J.Šafárika - Ul. Kozmonautov 4-OD, 360 + 20 m 0,5 kW  Rádio Jazz

  95,7 MHz V  Lesná ul. 1 - Gemerská hvezdáreň, 416 + 20 m         0,5 kW  Rádio Expres

  97,3 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  99,4 MHz V  Košická ul. 52-Corpora Agro-siláž.veža, 365 + 30 m 0,501 kW  Rádio Jemné

 100,9 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  -notifikácia ITU

 101,4 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  Rádio Vlna

 102,0 MHz H  Sídlisko Juh - Edelényska ul. 3 - OD, 312 + 45 m     0,2 kW  Rádio Košice

 102,0 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  -notifikácia ITU

 102,8 MHz V  Košická ul. 52 - Corpora Agro-silážna veža, 365 + 30 m 1 kW  Fun Rádio

 102,9 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  -notifikácia ITU

 105,9 MHz H  Dievčenská skala, 660 + 38,6 m                         1 kW  RTVS - Rádio_FM

                                                                           RTVS - Rádio Patria

 106,3 MHz V  Košická ul. 52 - Corpora Agro-silážna veža, 365 + 30 m 1 kW  Rádio Lumen

 

 PLEŠIVEC

  89,6 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                                0,5 kW  RTVS - Rádio Patria

                                                                           RTVS – RSI

 

 DOBŠINÁ

 107,0 MHz V  Končistá - TVp, 691 + 20 m                             1 kW  Rádio Vlna

 

 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  97,7 MHz V  Letecká ul. 35 - Stova - komín, 468 + 35 m           0,3 kW  Rádio Expres

  98,1 MHz V  Modrý vrch - TVp, 535 + 31 m                         0,5 kW  Rádio Jemné

 101,9 MHz V  Modrý vrch - TVp, 535 + 20 m                        0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 103,3 MHz V  Teplička - Ježova hora - TVp, 635 + 30 m             0,2 kW  Rádio Best FM

 103,9 MHz V  Teplička - Ježova hora - TVp, 635 + 35 m             0,2 kW  Rádio Jazz

 

 SVIT

  87,7 MHz x  Tunel Bôrik [dĺžka: 993/999 m]                     0,001 kW  Fun Rádio

              [východný portál, ? + 5,3 m; západný portál, ? + 5,3 m]

  92,2 MHz x  Tunel Bôrik [dĺžka: 993/999 m]                     0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, ? + 5,3 m; západný portál, ? + 5,3 m]

  95,3 MHz x  Tunel Bôrik [dĺžka: 993/999 m]                     0,001 kW  Rádio Expres

              [východný portál, ? + 5,3 m; západný portál, ? + 5,3 m]

 

 VYSOKÉ TATRY

 102,9 MHz H  Štrbské Pleso - Hotel Sorea Trigan, 1348 + 30 m        2 kW  Rádio Lumen

 

 LENDAK

  92,9 MHz V  Gehdreje - vodojem, 794 + 20 m                       0,2 kW  Rádio Lumen

 

 ŽDIAR

  92,2 MHz V  Antošovský vrch - TVp, 910 + 31 m                   0,05 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 101,5 MHz V  Antošovský vrch - TVp, 910 + 31 m                   0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

 OSTURŇA

  96,6 MHz V  Polianka - TVp, 855 + 30 m                          0,05 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 100,3 MHz V  Polianka - TVp, 855 + 30 m                          0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

 VEĽKÁ FRANKOVÁ

  92,2 MHz V  Obecný úrad + kultúrny dom - AB, 670 + 12 m         0,05 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 101,5 MHz V  Obecný úrad + kultúrny dom - AB, 670 + 12 m         0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

 MALÁ FRANKOVÁ

  96,6 MHz V  Pod Furmancom, 785 + 8 m                            0,05 kW  RTVS - Rádio Slovensko

 100,3 MHz V  Pod Furmancom, 785 + 8 m                            0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

 SPIŠSKÁ STARÁ VES

  96,6 MHz V  Šibeničná hora - TVp, 615 + 30 m                    0,05 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  99,6 MHz V  Kostol Nanebovzatia Panny Márie - veža, 500 + 25 m   0,2 kW  Rádio Lumen

 100,3 MHz V  Šibeničná hora - TVp, 615 + 30 m                    0,05 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

 POPRAD

  88,2 MHz    ?, ? + ? m                                             2 kW  -voľná frekvencia

  90,3 MHz V  Veľká - Na kopci II - vodojem, 717 + 10 m            0,2 kW  Rádio Best FM

  91,0 MHz V  Veľká - Na kopci II - vodojem, 717 + 15 m            0,5 kW  Rádio Jazz

  91,7 MHz V  Tatravagónka - komín, 664 + 120 m                    0,5 kW  Rádio Košice

  92,2 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                             30 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  93,2 MHz V  Nám. sv. Egídia 42/97 - ONYX - AB, 678 + 42 m        0,5 kW  Rádio Šport

  94,2 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                             30 kW  RTVS - Rádio Devín

  96,4 MHz V  Veľká - Na kopci I – vodojem, 714 + 8 m              0,2 kW  Rádio Expres

  96,9 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                             30 kW  RTVS - Rádio Regina S

 100,9 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                             30 kW  Rádio Europa 2

 102,0 MHz H  Banícka ul. 803/28 - NsP, 682 + 45 m                 0,2 kW  -notifikácia ITU

 102,5 MHz H  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 30 m                1 kW  Fun Rádio  

 103,6 MHz V  Okružná ul. 761/25 - SOŠ+SOU stavebné, 671 + 51,4 m  0,2 kW  Rádio Jemné

 103,6 MHz H  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 45 m                1 kW  -notifikácia ITU

 104,3 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                             30 kW  RTVS - Rádio_FM

 104,8 MHz V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 43 m                1 kW  Rádio Vlna

 106,6 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                                0,2 kW  Sky Rádio

 107,3 MHz V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 40 m                2 kW  Rádio Anténa Rock

  -dočasne    -plánovaný presun na kótu Poprad - Kráľova hoľa

 107,3 MHz H  Kráľova hoľa, 1938 + 59 m -plánovaný                  30 kW  Rádio Anténa Rock

              [blokovaný ERP]

 

 LEVOČA

  92,2 MHz x  Tunel Šibeník [dĺžka: 632,523/635,453 m]           0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, 570,3/568,9 + 5,2 m; západný portál, 569,4/570,1 + 5,2 m]

  92,6 MHz H  Uloža - Krúžok, 940 + 30 m                           0,5 kW  Rádio Košice

  95,3 MHz x  Tunel Šibeník [dĺžka: 632,523/635,453 m]           0,001 kW  Rádio Expres

              [východný portál, 570,3/568,9 + 5,2 m; západný portál, 569,4/570,1 + 5,2 m]

  95,3 MHz V  Uloža - Krúžok, 940 + 30 m                           0,7 kW  Rádio Expres

  95,3 MHz H  Štadtberg, 560 + 30 m                                  1 kW  -notifikácia ITU

  99,1 MHz H  Štadtberg, 560 + 30 m                                  1 kW  -notifikácia ITU

  99,2 MHz x  Tunel Šibeník [dĺžka: 632,523/635,453 m]           0,001 kW  Fun Rádio

              [východný portál, 570,3/568,9 + 5,2 m; západný portál, 569,4/570,1 + 5,2 m]

  99,8 MHz V  Mariánska hora - Pútnický dom, 781 + 15 m            0,2 kW  Rádio Lumen

              Bazilika Navštívenia Panny Márie

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Rádio Šport

 

 BRANISKO

  92,2 MHz x  Tunel Branisko [dĺžka: 4975 m]                     0,001 kW  RTVS - Rádio Slovensko

              [východný portál, 592 + 4,65 m; západný portál, 543 + 4,65 m]

  96,4 MHz x  Tunel Branisko [dĺžka: 4975 m]                     0,001 kW  Rádio Expres

              [východný portál, 592 + 4,65 m; západný portál, 543 + 4,65 m]

  99,2 MHz x  Tunel Branisko [dĺžka: 4975 m]                     0,001 kW  Fun Rádio

              [východný portál, 592 + 4,65 m; západný portál, 543 + 4,65 m]

   

 STARÁ ĽUBOVŇA

  89,1 MHz H  Kotník, 880,2 + 40 m                                  10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  96,1 MHz H  Kotník, 880,2 + 40 m                                  10 kW  RTVS - Rádio Devín

  97,4 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                                0,5 kW  Sky Rádio

  98,9 MHz H  Kotník, 880,2 + 40 m                                  10 kW  RTVS - Rádio_FM

  99,8 MHz V  Zámocka ul. 20 - Ľubovniansky hrad, 654 + 18 m       0,5 kW  Rádio Lumen

 102,3 MHz H  Kotník, 880,2 + 40 m                                  10 kW  RTVS - Rádio Regina V

 105,7 MHz H  Kotník, 880,2 + 40 m                                  10 kW  Rádio Expres

 107,7 MHz H  Kotník, 880,2 + 55 m                                   1 kW  Rádio Jemné

                                                     -plánovaný ERP 10 kW

 

Vysielač Rádia Expres na TVS Stará Ľubovňa - Kotník prevádzkuje

spoločnosť Expres Net, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Towercom, a.s.

 

BARDEJOV

  88,8 MHz H  Stebnícka Magura, 896 + 46 m                          10 kW  RTVS - Rádio Devín

  89,3 MHz V  Rúrna - TVp, 550 + 32 m                            1,016 kW  RTVS - Rádio Regina V

  93,5 MHz H  Stebnícka Magura, 896 + 46 m                          10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  95,6 MHz H  Rúrna - TVp, 550 + 25 m                                1 kW  Rádio Vlna

  95,6 MHz H  Rúrna - TVp, 550 + 30 m                                1 kW  -notifikácia ITU

  98,2 MHz V  Mihaľov 2503 - Hotel Bellevue, 474 + 20 m              1 kW  Rádio Expres

  99,1 MHz H  Sídlisko Vinbarg - Pastoračné centrum, 300 + 20 m    0,7 kW  Rádio Lumen

 101,7 MHz H  Stebnícka Magura, 896 + 46 m                          10 kW  RTVS - Rádio_FM

 102,8 MHz H  Rúrna - TVp, 550 + 25 m                              0,5 kW  Fun Rádio

 102,8 MHz H  Rúrna - TVp, 550 + 30 m                                1 kW  -notifikácia ITU

 107,1 MHz H  Mihaľov - GSM O2 - stožiar, 545 + 25 m                10 kW  Rádio Europa 2

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Sky Rádio

 

RASLAVICE

  97,6 MHz V  Abrahámovce - Hrabovec - TVp, 380 + 33 m           0,251 kW  RTVS - Rádio Devín

 

GIRALTOVCE

  99,9 MHz V  Kostolná hora - TVp, 256 + 31 m                    0,251 kW  RTVS - Rádio Devín

 

SVIDNÍK

  94,4 MHz V  Nižný Orlík - Hrabníky - TVp, 347 + 33 m           0,251 kW  RTVS - Rádio Regina V

 

STROPKOV

  89,8 MHz H  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 30 m           1 kW  -notifikácia ITU

  92,4 MHz H  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 30 m           1 kW  Rádio Vlna

  92,4 MHz H  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 30 m           1 kW  -notifikácia ITU

  97,8 MHz H  Kochman - RRS RDT-T, 500 + 20 m                        1 kW  Rádio Lumen

  97,8 MHz H  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 30 m           1 kW  -notifikácia ITU

 

MEDZILABORCE

  89,0 MHz H  Kýčera, 540 + 30 m                                   0,2 kW  -notifikácia ITU

  90,0 MHz V  Panská Kýčera I - TVp, 422 + 31 m                    0,2 kW  Rádio Vlna

  90,0 MHz H  Kýčera, 540 + 30 m                                   0,2 kW  -notifikácia ITU

  97,2 MHz H  Panská Kýčera I - TVp, 422 + 31 m                    0,2 kW  RTVS - Rádio Regina V

  97,8 MHz H  Sídlisko Vrch - Májová ul. 28 - OD, 361 + 30 m       0,2 kW  Rádio Lumen -plánovaný

  97,8 MHz H  Kýčera, 540 + 30 m                                   0,2 kW  -notifikácia ITU

 

PREŠOV

  89,8 MHz V  FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 + 58 m            0,2 kW  Rádio Šport

  90,4 MHz V  Záborské - GSM Orange - stožiar, 280 + 30 m          0,5 kW  Rádio Košice

  90,8 MHz H  Lysá, 1068 + 21,5 m                                    2 kW  Rádio Košice

  91,4 MHz V  FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 + 58 m            0,5 kW  Sky Rádio

  92,9 MHz H  Stráž - RRS RDT-T, 738 + 20 m                        0,2 kW  Rádio Lumen

  94,0 MHz H  Šibená hora I - TVp, 310 + 30 m                      0,5 kW  -notifikácia ITU

  94,0 MHz H  Šibená hora III, 313 + 15 m                          0,5 kW  Rádio Best FM

  97,2 MHz V  Šibená hora III, 313 + 18 m                          0,5 kW  Rádio Roma

  99,5 MHz V  Šibená hora II, 313 + 20 m                          0,25 kW  Rádio Expres

 101,5 MHz V  Šibená hora I - TVp, 310 + 27 m                      0,5 kW  RTVS - Rádio_FM

 102,7 MHz V  ?, ? + ? m                                          0,25 kW  -voľná frekvencia

 103,7 MHz H  Lysá, 1068 + 30 m                                      8 kW  Rádio Europa 2

 104,1 MHz H  FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 + 45 m            0,5 kW  Kiss Rádio

 105,2 MHz V  Šibená hora I - TVp, 310 + 27 m                        1 kW  Rádio Anténa Rock

 105,8 MHz C  Šibená hora I - TVp, 310 + 23,6 m                      2 kW  Rádio Vlna

 106,7 MHz V  Šibená hora I - TVp, 310 + 27 m                      0,5 kW  RTVS - Rádio Devín

 107,5 MHz V  Šibená hora III, 313 + 18 m                         0,25 kW  Rádio Jazz

 

 DOMAŠA

 104,2 MHz H  Holčíkovce - Brezovec - RRS RDT-T, 273 + 42 m      0,501 kW  -voľná frekvencia

 

 VRANOV NAD TOPĽOU

     ? MHz    ?, ? + ? m -plánovaný                                  ? kW  Sky Rádio

 

 HUMENNÉ

  95,0 MHz V  ?, ? + ? m -plánovaný                                0,1 kW  Sky Rádio

 

 SNINA

  88,5 MHz H  Magurica, 458,1 + 60 m                                10 kW  Rádio Vlna

  91,2 MHz H  Magurica, 458,1 + 60 m                                10 kW  RTVS - Rádio Slovensko

  93,2 MHz V  Magurica, 458,1 + 37 m                               0,3 kW  Rádio Lumen

  95,9 MHz H  Magurica, 458,1 + 60 m                                10 kW  Rádio Anténa Rock

 102,2 MHz H  Magurica, 458,1 + 60 m                                10 kW  RTVS - Rádio Devín

 107,6 MHz H  Magurica, 458,1 + 60 m                                10 kW  RTVS - Rádio_FM

 

 

 VYSVETLIVKY

 P - Polarizácia anténového systému vysielača

 H - Horizontálna [vodorovná] polarizácia

 V - Vertikálna [zvislá] polarizácia

 C - Cirkulárna [kruhová] polarizácia

 x - Polarizácia v tuneloch neexistuje

 MHz - Megahertz

 AB - Administratívna budova

 ERP - Effective Radiated Power - Efektívny vyžiarený výkon v kilowattoch [kW]

 FNsP - Fakultná nemocnica s poliklinikou

 GSM Orange/Telekom/Telefónica O2 - Základňová stanica BTS - Base Transceiver Station

     - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari mobilného operátora.

 ITU - Notifikácia/návrh 2001 - International Telecommunication Union

       - Medzinárodná telekomunikačná únia - www.itu.int

 KS ŠÚ - Krajská správa Štatistického úradu

 Nám. - Námestie

Hudba NV - Nadmorská výška

 NsP - Nemocnica s poliklinikou

 OC - Obchodné centrum

 OD - Obytný dom

 RRS - Retranslačná rádioreléová stanica/objekt Towercom

 RRS RDT-T - Retranslačná rádioreléová stanica/veža RDT Telecom Košice

 SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava

 SOŠ - Stredná odborná škola

 SOU - Stredné odborné učilište

 SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita

 ŠD UKF - Študentský domov Univerzity Konštantína Filozofa

 TAZ - Trnavské automobilové závody [ex]

 TKB - Telekomunikačná budova

 TVp - Televízny prevádzač [ex] - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari

       bývalého TV prevádzača Towercom.

 Ul. - Ulica

 VAS - Vysielací anténový systém - Umiestnenie vyžarovacej antény nad zemou [terénom]

       - výška [stredu] anténového systému. Vysielače, ktoré vysielajú viac staníc, môžu

       mať rôzne výšky umiestnenia antén na stožiari [viac anténových systémov nad sebou].

 738 m - Nadmorská výška základne anténového stožiara [kóta]

 + 42 m - Výška umiestnenia anténového systému nad terénom [prevýšenie kóty]

 Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS-84, podľa názvov lokalít, výškových kót

 a trigonometrických bodov v mapách VKÚ [Vojenský kartografický ústav Harmanec], GKÚ [Geodetický 

 a kartografický ústav Bratislava] a ÚGKK [Úrad geodézie, kartografie a katastra SR].

 Podrobnejšie názvy stanovíšť [kót] a zemepisné súradnice vysielačov sú uvedené v podstránkach:

 Zoznam FM VYSIELAČOV - flash /87,5 - 108 MHz/ a Súradnice WGS-84.

 Pri niektorých názvoch vysielačov je uvedené poradové číslo, napr.: Straník I, II, čo znamená,

 že na jednej kóte [vrchu] je umiestnených viac stožiarov [vysielačov].

 

 

Všetky vysielače šíria RDS - Radio Data System.

 

 

Na frekvenciách Rádia Expres:

Košice 106,2 MHz [GE-84] a Bratislava 107,6 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 100 kW.

 

Na frekvencii Rádia Expres:

Modrý Kameň 106,5 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 10 kW.

 

Na frekvencii Fun Rádia:

Banská Štiavnica 107,1 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 20 kW.

 

Na frekvencii Rádio Anténa Rock:

Poprad 107,3 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 30 kW.

 

Na frekvencii Rádia Jemné:

Stará Ľubovňa 107,7 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 10 kW.

 

Na frekvencii Rádia Jemné:

Žilina 106,9 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 20 kW.

 

Uvedené ERP sú dočasne blokované leteckou rádionavigáciou.

 

 

Frekvencia GE-84 - 100,3 MHz Nové Zámky je kolízna s frekvenciou GE-84 - 100,3 MHz Bratislava.

Frekvencia GE-84 - 100,6 MHz Modrý Kameň je kolízna s frekvenciou

GE-84 - 100,7 MHz Nové Mesto nad Váhom a s frekvenciou GE-84 - 100,6 MHz Ružomberok.

Frekvencia GE-84 - 101,2 MHz Nitra je kolízna s frekvenciou GE-84 - 101,2 MHz Trenčín

a bola prekoordinovaná na 101,0 MHz.

Frekvencia GE-84 - 102,1 MHz Štúrovo je vyradená pre kolíziu

s frekvenciami GE-84 - 102,2 MHz Nitra a 102,3 MHz Gerecse.

Frekvencia GE-84 - 104,7 MHz Nové Zámky je kolízna s frekvenciou GE-84 - 104,8 MHz Bratislava.

Frekvencia GE-84 - 106,6 MHz Nové Mesto nad Váhom je vyradená z dôvodu kolízie

s frekvenciou GE-84 - 106,6 MHz Bratislava a s frekvenciou 106,6 MHz Banská Bystrica.

 

 

Niektoré prijímače zobrazujú v rámci RDS iný PS, ktorý môže mať rôzny posun

na displeji [napr. “RADIO_FM“, “RADIOFM_“], alebo v názve

programu PS zobrazujú aj malé písmená.

 

Cez sieť vysielačov okruhu RTVS - Rádio Slovensko je v rámci RDS

šírená služba EWS [spúšťanie sirén civilnej ochrany].

 

 

Niektoré vysielače [Rádio Europa 2, Rádio Expres, Fun Rádio, Rádio Jemné, Rádio Vlna]

sa počas vysielania reklamy regionálne odpájajú. Prípadne aj počas vysielania

[RTVS - Rádio Regina Z, S, V a Rádio Rebeca].

 

 

Denne v čase 06.00 h - 18.00 h je na vysielačoch

RTVS - Rádio Devín 94,6 MHz Nové Zámky, 106,2 MHz Štúrovo a na vysielačoch

RTVS - Rádio_FM 98,0 MHz Lučenec, 98,3 MHz Modrý Kameň a 105,9 MHz Rožňava

šírená stanica RTVS - Rádio Patria - vysielanie v maďarskom jazyku.

 

RTVS - Rádio Patria - národnostno-etnické vysielanie

v českom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku vysiela

v určených časoch na vysielačoch RTVS - Rádio Regina Z, S, V.

 

Denne v čase 18.00 h - 06.00 h je na vysielačoch RTVS - Rádio Patria

106,7 MHz Trebišov, 702 kHz Košice a 1098 kHz Nitra šírená stanica RTVS - Rádio Devín.

 

 

V čase 18.00 h - 06.00 h je na vysielačoch RTVS - Rádio Patria 89,6 MHz Plešivec,

91,4 MHz Dunajská Streda, 98,9 MHz Bratislava, 102,4 MHz Senec a 105,8 MHz Moldava nad Bodovu

šírené vysielanie RTVS - RSI - Radio Slovakia International.

 

 

Vysielače Rádia Expres na TVS Bratislava - Kamzík, Modrý Kameň - Španí laz,

Stará Ľubovňa - Kotník a RVS Banská Bystrica - Laskomer prevádzkuje spoločnosť

Expres Net, a.s., ktorá využíva priestory a anténové nosiče Towercom, a.s..

 

Vysielače RTVS na vysielacom stredisku Trebišov - Bánovce nad Ondavou prevádzkuje

spoločnosť Towercom, a.s., ktorá využíva priestory a anténový nosič Expres Net, a.s..

 

 

Rozpracované alebo už zrealizované projekty koordinácií nových FM/VKV frekvencií RTVS sú

pre oblasti Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Gemer, Horná Nitra, Horný Zemplín,

Kysuce, Liptov, Medzilaborce, Moldava nad Bodvou, Nitra, Orava, Považie,

Spiš, Šariš, Terchová, Turiec, Záhorie a Zamagurie, kde je

nedostatočný, alebo žiaden rozhlasový signál RTVS.

 

 

Rádiový signál v cestných tuneloch je šírený pomocou vyžarovacieho kábla cez vyžarovacie štrbiny.

V tomto prípade polarizácia neexistuje.

Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate.

Pri rozhlasových frekvenciách je to od cca -80 dBm po -40 dBm.

Maximum je cca -40 dBm. Zosilňovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 Watt.

 

 

Prehľad digitálnych frekvencií je uvedený v zozname DVB-T a DVB-T TEST.

 

Prehľad satelitných frekvencií je uvedený v zozname SATELIT.

 

DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestrial

 

DVB-H - Digital Video Broadcasting-Handheld

 

Informácie o tuneloch na Slovensku

 

Fotogaléria vysielačov

 

Zaniknuté stanice

 

POWER 2019

 

 

- Aktualizované: 01. máj 2019 -

Zostavil: Walter Giba, Prešov                                                       © 2000 WALTER