www.power.szm.skMW vysielače                   Zoznam stredovlnných SV/MW vysielačov       

                                 na Slovensku

                                    - List of MW transmitters in Slowakia -

 01/2018                                        www.power.szm.sk                         walter.giba@post.sk

 

Frekvencia     Lokalita            Vysielač                      Inštalovaný   Stanica                  Súradnice WGS-84

v pásme MW                                                             výkon                            LON      LAT

 

   702 kHz     Košice              Čižatice, 346 + 60 m                 5 kW   RTVS - Rádio Patria      21E2401  48N4756

                                                                               RTVS - Rádio Devín

 

  1098 kHz     Nitra               Jarok, 235 + 133 m                  25 kW   RTVS - Rádio Patria      17E5925  48N1708

                                                                               RTVS - Rádio Devín

 

  1521 kHz     Rimavská Sobota     Uzovská Panica II, 220 + 100 m      10 kW   RTVS - Rádio Patria      20E0722  48N2406

                                                                               RTVS - Rádio Devín

 

V čase 18.00 h - 06.00 h je na vysielačoch RTVS - Rádio Patria šírená stanica RTVS - Rádio Devín

 

V prípade sredovlnných vysielačov pojem polarizácia anténového systému neexistuje.

Ako hodnota výkonu sa udáva inštalovaný výkon.

 

SV vysielač Košice - Čižatice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aktualizované: 01. január 2018 -

                                                                                          © 2000 WALTER