-------------

 

broadcast.gif (1389 bytes)Mga1095a.gif (15829 bytes)       ZOZNAM TV VYSIELAČOV PODĽA REGIÓNOV, KRAJOV A LOKALÍT

 

  - List of TV transmitters in Slowakia -

 

 07/2019                              www.power.szm.sk                 walter.giba@post.sk

 

Vysielače na Slovensku Lokalita                                                    Vyžiarený  Multiplex

 K  P  Vysielač - NV + VAS                                   výkon ERP  Stanice

 

 ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN

 

 BRATISLAVA

 06 V  Kamzík, 433,3 + 180 m -nevysiela                           5 kW  Mux miestny DVB-T2 TEST:

                                                                        RTVS:UltraHD,

                                                                        RTVS - Jednotka HD,

                                                                        RTVS - Dvojka HD

 26 V  Ružinov - Vlčie hrdlo - Tepláreň - komín, 134 + 110 m    3,5 kW  Mux miestny:

                                                                        TV Bratislava HD,

                                                                        Šláger TV, TV Noe HD

 27 V  Kamzík, 433,3 + 180 m                                     50 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 32 V  Devínska Nová Ves - Ul. J. Jonáša 1 - Volkswagen         0,5 kW  Mux miestny Plustelka Viac

       - GSM Orange - stožiar, 162 + 40 m

 32 V  Ružinov - Vlčie hrdlo - Tepláreň - komín, 134 + 110 m      1 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 37 V  Kamzík, 433,3 + 60/82 m                                    1 kW  Mux miestny: ZSTV, TV Lux,

                                                                        TV Osem, Šláger TV, TV Noe

 38 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 39 V  Kamzík, 433,3 + 180 m                                     50 kW  Mux 4 - Plustelka

 44 V  Kamzík, 433,3 + 180 m                                 50,119 kW  Mux 1

 47 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 56 V  Kamzík, 433,3 + 180 m                                     50 kW  Mux 2

 

 PEZINOK

 41 H  Sídlisko Sever - Svätoplukova ul. 2 - OD, 169 + 45 m   0,422 kW  Mux miestny: TV Pezinok,

                                                                                     TV Lux

 

 MALACKY

 32 V  Priemyselná ul. 20 - GSM Orange - stožiar, 180 + 30 m      3 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 BORSKÝ MIKULÁŠ

 27 V  Dubník, 286,5 + 70,6 m                                22,144 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 51 V  Mária Magdaléna, 270 + 40 m -plánovaný                    10 kW  Mux miestny: ZSTV, TV Lux,

                                                                        TV Osem, Šláger TV, TV Noe

 56 V  Dubník, 286,5 + 70,6 m                                19,915 kW  Mux 2

 

 UNÍN

 31 V  Zámčisko, 434 + 30 m -plánovaný                            ? kW  Mux miestny

 

 HOLÍČ

 27 V  Veterník - TVp, 316 + 30 m                             0,324 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 48 H  Jednoradová ul. 1538/16 - OD, 166 + 46 m                0,05 kW  Mux miestny: TV Wywar

 56 V  Veterník - TVp, 316 + 30 m                             0,316 kW  Mux 2

 

 SENICA

 21 H  Robotnícka ul. 57 - OD, 205 + 45 m                       2,5 kW  Mux miestny: TV Sen Senica

 30 V  Štefánikova ul. 32 - OD, ? + ? m -plánovaný                2 kW  Mux miestny

 

 SKALICA

 35 H  Mallého ul. 1086/4 - OD, 175 + 30 m                        2 kW  Mux miestny: TV Skalica,

                                                                                     TA3/Ring TV

 51 V  Mallého ul. 1086/4 - OD, 175 + 30 m -plánovaný           0,1 kW  Mux miestny: ZSTV, TV Lux,

                                                                        TV Osem, Šláger TV, TV Noe

 

 DUNAJSKÁ STREDA

 22 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 23 V  Bratislavská cesta - Nová Osada 22 - Agropodnik Trnava  0,01 kW  Mux miestny: TV Vega,

       - silážna veža, 113 + 45 m                                       Régió TV HD,

                                                                        Šláger TV, TV Noe HD

 

 GALANTA

 29 V  Matúškovská cesta 1586/18 - silážna veža, 118 + 55 m       2 kW  Mux miestny: RTV Krea,

                                                                     TV Vega, Šláger TV, TV Noe HD

 

 TRNAVA

 33 V  Ul. V. Clementisa 13 - Hotel Spectrum, ? + ? m           1,2 kW  Mux miestny: TV Vega,

                                                                    TV Alegria, TV Vita, TV Senior

                                                                       

 49 V  Coburgova ul. 84 - TAZ - tepláreň - komín, 150 + 90 m      2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 JASLOVSKÉ BOHUNICE

 59 V  Atómová elektráreň - SHMÚ - stožiar, 175 + 200 m         0,5 kW  Mux miestny: Hlohovská TV,

                                                                        ZSTV, TV Lux, TV Osem,

                                                                        CETV, Šláger TV, TV Noe

 

 HLOHOVEC

 22 V  Koperníkova ul. 3 - OD, 181 + 40 m                       0,5 kW  Mux miestny: MTT HD,

                                                                     TV Vega, Šláger TV, TV Noe HD

 

 VEĽKÝ MEDER

 23 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 

 PIEŠŤANY

 34 V  Vrchy - Červená veža - Cesta J. Alexyho, 204 + 17 m     0,05 kW  Mux miestny:

                                                                        TV Piešťany HD, infonet.tv,

                                                                        TV Karpaty, TV Vega,

                                                                        Šláger TV, TV Noe HD

 42 V  Vrchy - Červená veža, 213 + 30 m -plánovaný              1,2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 VRBOVÉ

 36 V  Krakovany - vodojem, 166 + 30 m                         0,01 kW  DVB-T TEST

 40 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 

 ŠAĽA

 51 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 NOVÉ ZÁMKY

 28 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 36 V  Slovenská ul. 11/A - FNsP - Monoblok, 115 + 60 m         0,4 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 60 V  Michalská bašta - vodojem, 114 + 41 m                    0,5 kW  Mux miestny: NZ TV, Dok TV

 

 KOMÁRNO

 53 V  Pávia ul. 29 - OD, 110 + 50 m                              1 kW  Mux miestny: MsTV Komárno

 

 ŠTÚROVO

 21 V  Modrý vrch, 250,7 + 49,3 m                             0,926 kW  Mux 2

 48 V  Modrý vrch, 250,7 + 54,7 m                            15,849 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 LEVICE

 52 V  SNP 19 - NsP, 179 + 35 m                                   2 kW  Mux miestny: Levická TV,

                                                                        Šláger TV, TV Noe HD

  ? V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux T-DAB/T-DAB+

 

 NITRA

 21 V  Zobor, 552 + 54,9 m                                   44,052 kW  Mux 2

 31 V  Zobor, 552 + 50 m                                      15,85 kW  Mux 4 - Plustelka

 32 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 36 V  Sídlisko Klokočina - Ul. Na Hôrke 29 - OD, 220 + 35 m      2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 36 V  Zobor - Vrcholová stanica lanovky [ex], 530 + 20 m     0,005 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 40 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 42 H  Sídlisko Klokočina - Beethovenova ul. 4-OD, 220 + 30 m  0,05 kW  Mux miestny: TV9 -plán.

 48 V  Zobor, 552 + 60,6 m                                   40,083 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 50 V  Zobor, 552 + 50 m                                     24,778 kW  Mux 1

 52 V  Sídlisko Klokočina - Ul. Na Hôrke 29 - OD, 220 + 30 m      1 kW  Mux miestny: TV Nitrička,

                                                                        CETV, Šláger TV, TV Noe HD

 

 TOPOĽČANY

 36 V  Wircom - stožiar, 196 + 30 m                               2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 ZLATÉ MORAVCE

 36 V  Čierne Kľačany - Vinice - TVp, 242 + 20 m                  2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 BREZOVÁ POD BRADLOM

 27 V  Bradlo - TVp, 500 + 31 m                               0,108 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 56 V  Bradlo - TVp, 500 + 31 m                               0,114 kW  Mux 2

 

 MYJAVA

 32 H  Ul. SNP 11 - OD, 344 + 35 m                                1 kW  Mux miestny: TV Myjava

 

 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 23 V  Veľká Javorina, 969 + 80 m                             25,12 kW  Mux 4 - Plustelka

 55 V  Veľká Javorina, 969 + 80 m                            50,119 kW  Mux 1

 56 V  Veľká Javorina, 969 + 80 m                            50,118 kW  Mux 2

 57 V  Veľká Javorina, 969 + 80 m                            47,863 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 TRENČÍN

 23 V  Drietoma - Hradište - TVp, 310 + ? m -plánovaný 2019     1,5 kW  Mux 4 - Plustelka

 24 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 34 H  Záblatie - Rúbanisko III, 269 + 15 m -plánovaný         0,05 kW  Mux miestny: TV9

 36 V  Drietoma - Hradište - TVp, 310 + ? m -plánovaný 2019       ? kW  Mux miestny Plustelka Viac

 40 V  Drietoma - Hradište - TVp, 310 + 20 m                      1 kW  Mux miestny: TV Považie,

                                                                   TV Raj HD, Šláger TV, TV Noe HD

 52 V  Nad oborou, 654,9 + 80,3 m                            39,936 kW  Mux 2

 55 V  Nad oborou, 654,9 + 80,3 m                            50,118 kW  Mux 1

 57 V  Nad oborou, 654,9 + 80,3 m                                50 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 58 V  Záblatie - Rúbanisko I, 277 + 25 m                         1 kW  Mux miestny: TV Trenčín,

                                                                                     CETV

 

 PÚCHOV

 51 V  Chmelinec 1417 - OD, 287 + 55 m                          0,5 kW  Mux miestny: Púchovská TV,

                                                                        TV Považie, TV Lux,

                                                                        Šláger TV

 

 POVAŽSKÁ BYSTRICA

 32 V  Žiar - TVp, 478 + 31,1 m                               6,905 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 35 V  Žiar - TVp, 478 + 31,1 m                               6,560 kW  Mux 1

 40 V  Sídl. Rozkvet - Ul. Českosl. armády 1029-OD, 373 + 36 m  0,5 kW  Mux miestny: TV Považie,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 52 V  Žiar - TVp, 478 + 31,1 m                               8,302 kW  Mux 2

 

 UHROVEC

 52 V  Ostrý vrch, 460,7 + 29 m                               3,148 kW  Mux 2

 57 V  Ostrý vrch, 460,7 + 29 m                                 6,9 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 PRIEVIDZA

 23 V  Bojnice - Vendelín - TVp, 340 + ? m                      1,2 kW  Mux 4 - Plustelka

 34 V  Hviezdoslavova ul. 3 - Priemstav - AB, 270 + 30 m -plán.0,05 kW  Mux miestny: TV9

 41 V  Bojnice - Vendelín - TVp, 340 + ? m                        2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 52 V  Bojnice - Vendelín - TVp, 340 + 21 m                   3,944 kW  Mux 2

 57 V  Bojnice - Vendelín - TVp, 340 + 21 m                   3,944 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 BRALOVÁ SKALA [PRIEVIDZA]

 24 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + ? m -plán.    ? kW  Mux miestny 

 26 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + 35 m      3,981 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 41 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + ? m -plán.    ? kW  Mux miestny Plustelka Viac

 44 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + 35 m      6,409 kW  Mux 1

 59 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + 35 m      3,785 kW  Mux 2

 46 V  Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 + ? m -plán.    ? kW  Mux 4 - Plustelka

 

 

 

 

STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN

 

 ŽILINA

 22 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 23 H  Dubeň I, 520 + 20 m -plánovaný                          0,05 kW  Mux miestny: TV9

 25 V  Veľké hradisko - Snoh, 637 + 25 m                        1,5 kW  Mux miestny: TV Severka,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 32 V  Zástranie - Straník I - TVp, 770 + 33,5 m                  5 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 32 V  Krížava, 1449 + 105 m                                     10 kW  Mux 3 - Verejnoprávny 

 35 V  Krížava, 1449 + 105 m                                    6,3 kW  Mux 1

 39 V  Krížava, 1449 + 105 m                                     10 kW  Mux 4 - Plustelka

 52 V  Krížava, 1449 + 105 m                                   18,4 kW  Mux 2

 49 V  Univerzitná ul. 1 - Žilinská univerzita, 388 + 21 m      1,5 kW  DVB-H

 49 V  Zástranie - Straník I - TVp, 770 + 30 m -plánovaný         ? kW  DVB-H

 

 TERCHOVÁ

 32 V  Mravečník - TVp, 880 + 30 m                           0,0772 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 52 V  Mravečník - TVp, 880 + 30 m                            0,077 kW  Mux 2

 

 STARÁ BYSTRICA

 32 V  Dedová - Blažkova jama - TVp, 825 + 41 m             0,05599 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 52 V  Dedová - Blažkova jama - TVp, 825 + 41 m               0,056 kW  Mux 2

 

 ČADCA

 25 V  Krkoškovci - TVp, 559 + 25 m                               2 kW  Mux miestny: TV Severka,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 32 V  Husárikovci - Briava - TVp, 801 + 46,8 m               3,982 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 35 V  Husárikovci - Briava - TVp, 801 + 43,5 m               5,455 kW  Mux 1

 52 V  Husárikovci - Briava - TVp, 801 + 43,5 m               7,946 kW  Mux 2

 

 SKALITÉ

 32 H  Poľana - Rucková I - TVp, 710 + 31 m                 0,05598 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 52 H  Poľana - Rucková I - TVp, 710 + 31 m                   0,055 kW  Mux 2

 

 MARTIN

 23 V  Hostihora - Slovenská národná knižnica-AB, 409,3 + 45 m 0,05 kW  Mux miestny: TV Severka,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 26 V  Hostihora - Slovenská národná knižnica-AB, 409,3 + 47,5 m  3 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 36 V  Hostihora - Slovenská národná knižnica-AB, 409,3 + 45 m    ? kW  Mux miestny -plánovaný

 41 V  Hostihora - Slovenská národná knižnica-AB, 409,3 + 45 m    2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 TURČIANSKE TEPLICE

 36 V  Ul. Horné Rakovce - OD, ? + 35 m                         0,5 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 42 V  Ul. Horné Rakovce - OD, ? + 35 m                         0,5 kW  Mux miestny: TV Severka,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 

 BOBROV

 53 V  Závrch, 657 + 30 m                                       0,5 kW  Mux miestny: TV Oravia

 

 NÁMESTOVO

 26 V  Magurka, 1110 + 73,9 m                                    31 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 44 V  Magurka, 1110 + 73,9 m                                 23,23 kW  Mux 1

 46 V  Magurka, 1110 + ? m                                      1,2 kW  Mux 4 - Plustelka

 59 V  Magurka, 1110 + 73,9 m                                    22 kW  Mux 2

  ? V  Magurka, 1110 + ? m                                        ? kW  Mux miestny Plustelka Viac

  ? V  Magurka, 1110 + ? m                                        ? kW  Mux miestny

 

 DOLNÝ KUBÍN

 23 V  Tupá skala II - GSM Orange - stožiar, 771 + 20 m           1 kW  Mux miestny: TV Severka,

                                             TV Raj HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 26 V  Brezovec - TVp, 698 + 31 m                             0,964 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Brezovec - TVp, 698 + 31 m                             1,611 kW  Mux 2

 

 ZAZRIVÁ

 21 V  Kozinec - TVp, 995 + 31 m                             0,0316 kW  Mux 2

 32 V  Kozinec - TVp, 995 + 31 m                             0,0309 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 ĽUBOCHŇA

 26 V  Havran - TVp, 881 + 31 m                              0,0574 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Havran - TVp, 881 + 31 m                             0,05597 kW  Mux 2

 

 RUŽOMBEROK

 26 V  Úložisko, 740 + 62,5 m                                19,156 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 41 V  Černová - Hrádok - GSM Orange - stožiar, 555 + 30 m        1 kW  Mux miestny: TV Liptov,

                                            TV Severka, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 44 V  Úložisko, 740 + 62,5 m                                 20,18 kW  Mux 1

 46 V  Úložisko, 740 + 62,5 m                                19,953 kW  Mux 4 - Plustelka

 59 V  Úložisko, 740 + 62,5 m                                 19,59 kW  Mux 2

 

 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 23 V  Háje II, 745 + 20 m                                        2 kW  Mux miestny: TV Liptov,

                                            TV Severka, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 36 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 

 LIPTOVSKÁ OSADA

 26 V  Tiesňavy - TVp, 810 + 30 m                             0,316 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Tiesňavy - TVp, 810 + 30 m                             0,316 kW  Mux 2

 

 LIPTOVSKÉ REVÚCE

 33 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 59 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 DONOVALY

 33 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 59 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 PODBREZOVÁ

 24 V  Brezová - Šiklov, 657 + 20 m                             0,5 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 

 BREZNO

 29 V  Rázusova ul. 51 - Hotel Stavbár, 500 + 25 m              0,5 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 33 V  Mýto pod Ďumbierom - Skalka - RRS, 933 + 38 m              6 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

       - priehradový stožiar

 51 V  Mýto pod Ďumbierom - Skalka - RRS, 933 + 38 m          7,066 kW  Mux 2

       - priehradový stožiar

 

 BANSKÁ BYSTRICA

 09 H  Graniar - Hrby - vodojem, 451 + 10 m -plánovaný            5 kW  Mux miestny

 25 H  Graniar - Hrby - vodojem, 451 + 10 m -plánovaný         0,05 kW  Mux miestny: TV9

 23 V  Ul. K. Jarunkovej 2 - IKM - AB, 372 + 40 m              0,03 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 33 V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 79,7 m     25,844 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 36 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 40 V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 79,7 m      19,95 kW  Mux 4 - Plustelka

 44 V  Ul. K. Jarunkovej 2 - IKM - AB, 372 + 40 m                 2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 49 V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 79,7 m      25,12 kW  Mux 1

 51 V  Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 79,7 m       26,3 kW  Mux 2

 

 ZVOLEN

 42 V  Buzulucká ul. 3 - WUSAM - AB, 317 + 24,9 m               0,5 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 

 DETVA

 33 V  Javor - GSM Telekom - stožiar, 820 + 34,8 m            2,334 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 49 V  Javor - GSM Telekom - stožiar, 820 + 34,8 m            2,728 kW  Mux 1

 60 V  Javor - GSM Telekom - stožiar, 820 + 34,8 m            2,812 kW  Mux 2

 

 HRIŇOVÁ

 33 V  Jasenovo - Malý Slanec - TVp, 600 + 30 m               0,079 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 60 V  Jasenovo - Malý Slanec - TVp, 600 + 30 m              0,0809 kW  Mux 2

 

 ŽIAR NAD HRONOM

 33 V  Stará Kremnička-Kamenica-GSM Telekom-st., 525 + 44,82 m 0,23 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 41 V  Stará Kremnička - Skalka - GSM Orange - st., 390 + 30 m  0,5 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 51 V  Stará Kremnička-Kamenica-GSM Telekom-st., 525 + 44,82 m 0,23 kW  Mux 2

 

 ŽARNOVICA

 27 V  Hodruša-Hámre - Dankovci - TVp, 485 + 25 m -plánovaný   0,05 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 33 V  Hodruša-Hámre - Dankovci - TVp, 485 + 25 m -plánovaný   0,05 kW  Mux 2

 -v pláne je vybudovanie DVB-T dokrývača Mux 2 - K33 a Mux 3 - K27 Hodruša-Hámre v roku 2017

 41 V  Hodruša-Hámre - Dankovci - TVp, 485 + 30 m -plánovaný    0,5 kW  Mux miestny: TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 

 NOVÁ BAŇA

 21 V  Viničný vrch - TVp, 635 + 31,5 m                       0,051 kW  Mux 2

 48 V  Viničný vrch - TVp, 635 + 31,5 m                       0,051 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 BANSKÁ ŠTIAVNICA

 21 V  Sitno, 991 + 60 m                                         50 kW  Mux 2

 31 V  Sitno, 991 + 68 m                                         25 kW  Mux 4 - Plustelka

 48 V  Sitno, 991 + 68 m                                     34,674 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 50 V  Sitno, 991 + 68 m                                     31,915 kW  Mux 1

 

 OPAVA

 33 V  Opavská hora - TVp, 567 + 31 m                        0,0586 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 60 V  Opavská hora - TVp, 567 + 31 m                        0,0586 kW  Mux 2

 

 VEĽKÝ KRTÍŠ

 33 V  Modrý Kameň - Babka - TVp, 383 + 30,6 m                 0,48 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 60 V  Modrý Kameň - Babka - TVp, 383 + 30,6 m                1,435 kW  Mux 2

 

 LUČENEC

 26 V  Horná Slatinka - GSM Orange - stožiar, 238 + 30 m          1 kW  Mux miestny: TV LocAll HD,

                                                                        Régió TV HD, TV Hronka HD,

                                                        Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 32 V  Blatný vrch I, 359 + 54,3 m                               20 kW  Mux 4 - Plustelka

 33 V  Blatný vrch I, 359 + 54,3 m                           19,952 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 49 V  Blatný vrch I, 359 + 54,3 m                               20 kW  Mux 1

 60 V  Blatný vrch I, 359 + 54,3 m                           15,849 kW  Mux 2

 

 RIMAVSKÁ SOBOTA

 25 V  Kurinec - GSM Orange - stožiar, 209 + 30 m                 2 kW  Mux miestny: TV Rimava,

                            TV LocAll HD, TV Hronka HD, Stredosloveská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 54 V  Palaska - Veľký vrch - RRS, 517 + 39,5 m               5,623 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 27 V  Palaska - Veľký vrch - RRS, 517 + 39,5 m                   4 kW  Mux 2

 

 UTEKÁČ

 27 V  Pasiečky - TVp, 920 + 31 m                               0,1 kW  Mux 2

 54 V  Pasiečky - TVp, 920 + 31 m                             0,091 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 HNÚŠŤA

 27 V  Štepový vrch - TVp, 664 + 41,7 m                         0,2 kW  Mux 2

 54 V  Štepový vrch - TVp, 664 + 41,7 m                         2,7 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 TISOVEC

 54 V  Pasiečky - TVp, 610 + 30 m -plánovaný                  0,031 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 REVÚCA

 27 V  Skalka I - TVp, 517 + 31,8 m                             0,5 kW  Mux 2

 54 V  Skalka I - TVp, 517 + 31,8 m                               2 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 

 

 

 VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN

 

 KOŠICE

 21 V  Heringeš I - RRS, 324 + 40,1 m                        19,953 kW  Mux 4 - Plustelka

 22 V  Dubník, 874 + 290 m                                       10 kW  Mux 4 - Plustelka

 25 V  Dubník, 874 + 290 m                                   31,447 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 25 V  Heringeš I - RRS, 324 + 40,1 m                          16,9 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 32 V  Trieda SNP 1 - FNsP, 219 + 75 m                            1 kW  Mux miestny [GeCom] -kód.

 33 C  Sídlisko Železníky - Krakovská ul. 2 - OD, 229 + 30 m   0,05 kW  Mux miestny: TV9 -plán.

 34 V  Trieda SNP 1 - FNsP, 219 + 75 m                            1 kW  Mux miestny [GeCom] -kód.

 39 V  Bankov - Baňa Bankov - zásobník - veža, 387 + 20 m       0,5 kW  Mux miestny: 

                        TV Košice:Dnes, TV Senior HD, Východoslovenská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 41 V  Bankov - Baňa Bankov - zásobník - veža, 387 + 15 m         1 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 42 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 44 V  Furča - Furčianska ul. - vodojem, 356 + 30 m             0,4 kW  Mux miestny:

                                                                        TV Košice:Dnes, Senzi

 50 V  Heringeš I - RRS, 324 + 40,1 m                         12,58 kW  Mux 1

 57 V  Dubník, 874 + 290 m                                    12,58 kW  Mux 1

 59 V  Dubník, 874 + 290 m                                   15,849 kW  Mux 2

 59 V  Heringeš I - RRS, 324 + 40,1 m                         19,95 kW  Mux 2

 

 MICHALOVCE

 28 V  Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 6 - OD, 114 + 51 m  0,5 kW  Mux miestny [GeCom] -kód.

 32 V  Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 6 - OD, 114 + 51 m  0,5 kW  Mux miestny [GeCom] -kód.

 48 V  Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 2 - OD, 114 + 50 m  0,5 kW  Mux miestny: TV Senior HD,

                                             Východoslovenská TV HD, TV Osem, Šláger TV, TV Noe HD

 51 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 TREBIŠOV

 48 V  Hraň - Avaš, 237 + 30 m -plánovaný                       0,4 kW  Mux miestny

 

 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 22 V  Malý vrch - TVp, 222 + 31,7 m -plánovaný                   ? kW  Mux 4 - Plustelka

 25 V  Malý vrch - TVp, 222 + 31,7 m                             10 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 57 V  Malý vrch - TVp, 222 + 31,7 m                             10 kW  Mux 1

 59 V  Malý vrch - TVp, 222 + 31,7 m                             10 kW  Mux 2

 

 MARGECANY

 25 V  Holý hŕbok - TVp, 677 + 30 m -plánovaný                0,031 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 KLUKNAVA

 25 V  Bradlo - TVp, 670 + 30 m -plánovaný                    0,022 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 GELNICA - PRAKOVCE

 25 H  Ostrá skala - TVp, 796 + 57 m                          0,104 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 H  Ostrá skala - TVp, 796 + 57 m                          0,106 kW  Mux 2

 

 MEDZEV

 25 V  Lastovičí vrch - TVp, 1060 + 31 m                       1,99 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Lastovičí vrch - TVp, 1060 + 31 m                      1,492 kW  Mux 2

 

 TURŇA NAD BODVOU

 27 V  Žarnov - TVp, 191 + 31 m                               0,052 kW  Mux 2

 33 V  Žarnov - TVp, 191 + 31 m                                0,02 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 ROŽŇAVA

 24 V  Sídlisko Juh - Edelényska ul. 2 - OD, 317 + 44 m         0,5 kW  Mux miestny: RVTV,

                                        TV Senior HD, Východoslovenská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 27 V  Dievčenská skala, 660 + 56,4 m                            10 kW  Mux 2

 32 V  Sídlisko Juh - Edelényska ul. 2 - OD, 317 + 44 m         0,5 kW  Mux 4 - Plustelka

 54 V  Dievčenská skala, 660 + 56,4 m                        14,125 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 57 V  Dievčenská skala, 660 + 56,4 m                            20 kW  Mux 1

 

 DOBŠINÁ - DEDINKY

 24 V  Dobšinský kopec - TVp, 955 + 30 m                     0,0528 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 55 V  Dobšinský kopec - TVp, 955 + 30 m                     0,0721 kW  Mux 2

 

 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 32 H  Štefánikovo nám. 5 - AB, 459 + 40,1 m                   0,17 kW  Mux miestny: TV Reduta,

                                                                        Šláger TV, TV Noe HD

 

 SMIŽANY

 46 H  Ul. Za kaštieľom 6 - OD, 489 + 51 m                        1 kW  Mux miestny [Rupkki] -kód.

 51 H  Ul. Za kaštieľom 6 - OD, 489 + 51 m                        1 kW  Mux miestny [Rupkki] -kód.

 

 NÁLEPKOVO

 25 V  Švedlárska hora - TVp, 911 + 31 m                     0,1545 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Švedlárska hora - TVp, 911 + 31 m                     0,1458 kW  Mux 2

 

 KROMPACHY

 25 V  Dúbie - TVp, 562 + 32 m                                0,966 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Dúbie - TVp, 562 + 32 m                                 0,97 kW  Mux 2

 

 ŽDIAR

 24 V  Malá Poľana - TVp, 1151 + 30 m                         0,057 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 55 V  Malá Poľana - TVp, 1151 + 30 m                         0,057 kW  Mux 2

 

 BACHLEDOVA DOLINA

 35 V  Bukovina - COMP-SHOP - stožiar, 1175 + 30 m             0,62 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 SPIŠSKÁ STARÁ VES

 26 V  Šibeničná hora - TVp, 615 + 36,5 m                     0,057 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 40 V  Šibeničná hora - TVp, 615 + 36,5 m                     0,023 kW  Mux 2

 

 ŠTRBSKÉ PLESO

 35 V  Štrbské Pleso - RRS, 1330 + 40 m                        0,96 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 TATRANSKÁ LOMNICA

 35 V  Stanica lanovky Štart, 1165 + 15 m                      0,96 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 

 POPRAD

 09 V  Skalnaté Pleso - Hotel Encián, 1763 + 30 m -plánovaný      5 kW  Mux miestny

 22 V  Kráľova hoľa, 1938 + 119,8 m                           5,012 kW  Mux 4 - Plustelka

 24 V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 44 m               19,559 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 27 V  Kráľova hoľa, 1938 + 119,8 m                           3,981 kW  Mux 2

 28 V  Tatranská Lomnica - Stanica lanovky Štart, 1165 + 15 m 3,162 kW  Mux miestny: TV Senior HD,

                                                      Východoslovenská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 30 V  Okružná ul. 761/25 - SOŠ + SOU stavebné, 671 + 30 m -pl.0,05 kW  Mux miestny: TV9

 39 V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 44 m               19,953 kW  Mux 4 - Plustelka

 41 V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 44 m                19,95 kW  Mux 1

 44 V  Hranovnica - Dubina II, 860 + 40 m                       0,5 kW  Mux miestny: TV Poprad,

                                                                        Kežmarská TV, TV Lux

 48 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 54 V  Kráľova hoľa, 1938 + 119,8 m                           5,073 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 55 V  Hranovnica - Dubina I - TVp, 875 + 44 m               19,947 kW  Mux 2

 57 V  Kráľova hoľa, 1938 + 119,8 m                            3,98 kW  Mux 1

 

 LEVOČA

 26 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 31 V  Šajby - Nad lomom, 670 + 12 m                           1,74 kW  Mux miestny: TV Levoča,

                                                                   TV Reduta, Šláger TV, TV Noe HD

 

 SPIŠSKÉ PODHRADIE

 24 V  Okrúhla hôrka - TVp, 525 + 30 m                        0,081 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 55 V  Okrúhla hôrka - TVp, 525 + 30 m                        0,081 kW  Mux 2

 

 KEŽMAROK

 36 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 

 STARÁ ĽUBOVŇA

 24 V  Kotník, 880,2 + 72,2 m                                    20 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 24 V  Ľubovniansky hrad - TVp, 640 + 30 m                    0,081 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 41 V  Kotník, 880,2 + 72,2 m                                23,368 kW  Mux 1

 55 V  Kotník, 880,2 + 72,2 m                                25,114 kW  Mux 2

 

 BARDEJOV

 34 H  Sídlisko Vinbarg-Ul. L. Novomeského 14-OD, 325 + 33,2 m  0,2 kW  Mux miestny: Bardejovská TV

 40 V  Stebnícka Magura, 896 + 70,8 m                         15,85 kW  Mux 2

 46 V  Stebnícka Magura, 896 + 80 m                              10 kW  Mux 4 - Plustelka

 49 V  Stebnícka Magura, 896 + 80 m                           12,58 kW  Mux 1

 53 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 54 V  Stebnícka Magura, 896 + 70,8 m                         15,85 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 BARDEJOVSKÉ KÚPELE

 53 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 STROPKOV

 28 V  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 22,8 m             1 kW  Mux 4

 40 V  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 22,8 m         7,928 kW  Mux 2

 54 V  Baňa - RRS - priehradový stožiar, 523 + 22,8 m         6,456 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 MEDZILABORCE

 40 V  Panská Kýčera I - TVp, 422 + 27,5 m                    0,141 kW  Mux 2

 54 V  Panská Kýčera I - TVp, 422 + 27,5 m                    0,141 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 

 SABINOV

 59 V  Šarišské Sokolovce - Havaška - TVp, 469 + 31 m         0,125 kW  Mux 2

 

 TORYSA

 24 V  Homôľka - TVp, 801 + 30 m                               0,23 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 55 V  Homôľka - TVp, 801 + 30 m                              0,229 kW  Mux 2

 

 PREŠOV

 09 H  Šibená hora III, 313 + 10 m -plánovaný                     5 kW  Mux miestny

 25 V  Šibená hora I - TVp, 310 + 29,8 m                       5,65 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 27 H  Šibená hora I - TVp, 313 + 22 m                         0,01 kW  Mux miestny: TV7,

                                        TV Senior HD, Východoslovenská TV HD, Šláger TV, TV Noe HD

 34 H  Šibená hora III, 313 + 10 m -plánovaný                  0,05 kW  Mux miestny: TV9

 37 V  Šibená hora I - TVp, 310 + 29,8 m                          5 kW  Mux 4 - Plustelka

 41 V  Šibená hora I - TVp, 313 + 22 m                            2 kW  Mux miestny Plustelka Viac

 43 V  Šibená hora I - TVp, 310 + 29,8 m -plánovaný               ? kW  Mux miestny [Towercom]

 50 V  Šibená hora I - TVp, 310 + 29,8 m                        2,2 kW  Mux 1

 52 V  Šibená hora III, 313 + 10 m -plánovaný                     ? kW  -individuálna koordinácia

 56 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  Mux miestny

 59 V  Šibená hora I - TVp, 310 + 29,8 m                          5 kW  Mux 2

 

 KAPUŠANY

 25 V  Haľagoš - TVp, 620 + 30 m                              0,245 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Haľagoš - TVp, 620 + 30 m                              0,245 kW  Mux 2

 

 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

 25 V  Šíriava - TVp, 250 + 35 m                              0,056 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 59 V  Šíriava - TVp, 250 + 35 m                              0,056 kW  Mux 2

 

 VRANOV NAD TOPĽOU

 42 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 51 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 HUMENNÉ

 51 V  ?, ? + ? m -plánovaný [neschválená koordinácia]            ? kW  -individuálna koordinácia

 

 SNINA

 22 V  Magurica, 458,1 + 97,7 m -plánovaný                        ? kW  Mux 4 - Plustelka

 25 V  Magurica, 458,1 + 97,7 m                              20,045 kW  Mux 3 - Verejnoprávny

 41 V  ?, ? + ? m -plánovaný                                      ? kW  -individuálna koordinácia

 57 V  Magurica, 458,1 + 97,7 m                                  25 kW  Mux 1

 59 V  Magurica, 458,1 + 97,7 m                              20,845 kW  Mux 2

 

 

Všetky TV vysielače na Slovensku vysielajú v štandarde DVB-T a DVB-T2 [Mux 4].

 

Spoločnosti GeCom a Rupkki vysielajú rôzne stanice v Mux miestny kódovane [na spôsob Plustelky].

 

 

Mux 1:

TV Lux, TV Osem, Joj Cinema HD, ČT1, ČT2, Sport1, Sport2 HD

 

Mux 2:

TV Joj, TV Plus, TV Wau, TA3/Ring TV, Infokanál/Promo, video bar, otta

 

Mux 3 - Verejnoprávny:

RTVS - Jednotka, RTVS - Dvojka, RTVS - Jednotka HD, RTVS – Dvojka HD

 

Mux 4 - Plustelka:

TV Markíza HD, TV Doma, TV Dajto, TV Joj HD, RiK, Prima Plus, Prima Cool, Film+, VH-1,

Minimax, Eurosport 1, Eurosport 2, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature,

Dicovery Channel, EroXXX

 

[Stanice v Mux 4 a Joj Cinema HD, ČT1, ČT2, Sport1 a Sport2 HD v Mux 1

vysielajú v rámci kódovanej (Irdeto) platenej služby Plustelka.]

 

Mux miestny - Plustelka Viac:

Senzi, FilmBox, Epic Drama HD, Travel Channel HD, FilmBox Premium HD,

Ceskoslovensko HD - Festival HD, Paprika, FightBox HD

 

[Stanice v Mux miestny - Plustelka Viac

vysielajú v rámci kódovanej (Irdeto) platenej služby Plustelka Viac.]

 

 

 

 

Vysielače Mux 1:

DVB-T - MPEG-2

[H.264/MPEG-4 AVC - Joj Cinema HD, ČT1, ČT2, Sport1, Sport2 HD] 

Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

 

Vysielače Mux 2:

DVB-T - MPEG-2

[H.264/MPEG-4 - Infokanál/Promo, video bar, otta]

Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

 

Vysielače Mux 3 - Verejnoprávny

DVB-T - MPEG-2

[H.264/MPEG-4 AVC - RTVS - Jednotka HD, RTVS - Dvojka HD]

Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

 

Vysielače Mux 4 - Plustelka + Mux miestny - Plustelka Viac:

DVB-T2 – H.264/MPEG-4 AVC, Modulácia: 256-QAM, Kódový pomer: 3/4, Ochranný interval: 1/8

 

Vysielače Mux miestny:

DVB-T - MPEG-2, Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

DVB-T - MPEG-2, Modulácia: 16-QAM, Kódový pomer: 1/2, Ochranný interval: 1/32

DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC, Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

DVB-T - MPEG-2, Modulácia: 16-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/32

DVB-T - MPEG-2, Modulácia: 16-QAM, Kódový pomer: 3/4, Ochranný interval: 1/4

DVB-T - MPEG-2, Modulácia: 16-QAM, Kódový pomer: 5/6, Ochranný interval: 1/32

DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC, Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 7/8, Ochranný interval: 1/32

DVB-T2 - H.265/HEVC, Modulácia: 256-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/8

 

 

 VYSVETLIVKY

 K - Kanál

 P - Polarizácia anténového systému vysielača

 H - Horizontálna polarizácia

 V - Vertikálna polarizácia

 ,

 AB - Administratívna budova

 DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestrial - Pozemné digitálne televízne vysielanie

 ERP - Effective Radiated Power - Efektívny vyžiarený výkon v kilowattoch [kW]

 GSM Orange/Telekom - Základňová stanica BTS - Base Transceiver Station - Vysielač je umiestnený

                      v objekte a anténový systém na stožiari mobilného operátora.

 MPEG-2, 4 - Moving Pictures Export Group - Štandard kódovania obrazu a zvuku

 Mux - Multiplex [digitálny dátový tok]

 NsP - Nemocnica s poliklinikou

 NV - Nadmorská výška

 OD - Obytný dom

 RRS - Retranslačná rádioreléová stanica/objekt/veža Towercom

       [ex-Slovak Telekom - Rádiokomunikácie]

 SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

 TAZ - Trnavské automobilové závody [ex]

 TVp - Televízny prevádzač [ex] - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari

       bývalého TV prevádzača Towercom [ex-Slovak Telekom - Rádiokomunikácie].

 Ul. - Ulica

 ŽOS - Železničné opravovne a strojárne

 VAS - Vysielací anténový systém - Umiestnenie vyžarovacej antény nad zemou [terénom]

       - výška [stredu] anténového systému. Vysielače, ktoré vysielajú viac staníc, môžu

       mať rôzne výšky umiestnenia antén na stožiari [viac anténových systémov nad sebou].

 874 m - Nadmorská výška základne anténového stožiara [kóta]

 + 290 m - Výška umiestnenia anténového systému nad terénom [prevýšenie kóty]

 Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS-84, podľa názvov lokalít, výškových kót

 a trigonometrických bodov v mapách VKÚ [Vojenský kartografický ústav Harmanec], GKÚ [Geodetický 

 a kartografický ústav Bratislava] a ÚGKK [Úrad geodézie, kartografie a katastra SR].

 Podrobnejšie názvy stanovíšť [kót] a zemepisné súradnice vysielačov sú uvedené v podstránkach:

 Zoznam TV VYSIELAČOV - flash /K21 - K60/ a Súradnice WGS-84.

 Pri niektorých názvoch vysielačov je uvedené poradové číslo, napr.: Straník I, II, čo znamená,

 že na jednej kóte [vrchu] je umiestnených viac stožiarov [vysielačov].

 

 

Stanice RTVS - Jednotka, RTVS - Dvojka, TV Markíza, TV Doma, TV Dajto, TV Joj,

TV Plus, CETV, MTT Trnava, TV Karpaty, TV Nové Zámky a TV Reduta

šíria so svojím signálom aj vysielanie teletextu.

 

 

Prehľad digitálnych frekvencií je uvedený v zozname DVB-T a DVB-T TEST.

 

Prehľad satelitných frekvencií je uvedený v zozname SATELIT.

 

DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestrial

 

DVB-H - Digital Video Broadcasting-Handheld

 

TV mapa Slovensko + okolité štáty

 

Fotogaléria vysielačov

 

Zaniknuté stanice

 

POWER 2019

 

 

- Aktualizované: 01. júl 2019 -

 Zostavil: Walter Giba, Prešov                                                       © 2000 WALTER