www.power.szm.sk 

                 Prehľad noriem a kmitočtov TV kanálov

 

 01/2018                               www.power.szm.sk            walter.giba@post.sk

 

 

 

Pásma 1. - 3. sa nazývajú pásmom VHF a pásma 4. - 5. pásmom UHF.

 

Kmitočty TV kanálov podľa sústavy CCIR D/K 1. - 3. TV pásmo [VHF]

 

Táto norma sa používa v SR a v ČR ako i v ďalších štátoch bývalej východnej Európy.
Vysielače na Slovensku vysielajú v tomto pásme s odstupom nosnej frekvencie obrazu od nosnej

frekvencie zvuku 5,5 MHz, teda o 1 MHz nižší ako v tabuľke a norma sa nazýva B1.

 

Kanály R 4 a R 5 sa prestali používať, lebo zasahujú do rozhlasového pásma VKV - CCIR 87,5 - 108 MHz.

Táto sústava sa nazýva aj normou OIRT.

 

Pásmo

Kanál

Nosný kmitočet

obrazu

zvuku

I

R 1
R 2

49,75 MHz
59,25 MHz

56,25 MHz
65,75 MHz

II

R 3
R 4
R 5

77,25 MHz
85,25 MHz
93,25 MHz

83,75 MHz
91,75 MHz
99,75 MHz

III

R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12

175,25 MHz
183,25 MHz
191,25 MHz
199,25 MHz
207,25 MHz
215,25 MHz
223,25 MHz

181,75 MHz
189,75 MHz
197,75 MHz
205,75 MHz
213,75 MHz
221,75 MHz
229,75 MHz

 

 

 

 

 

Kmitočty TV kanálov podľa sústavy CCIR B/G 1. a 3. TV  pásmo [VHF]

 

Táto norma sa používa vo väčšine štátov Európy [napr. v Rakúsku] okrem štátov bývalého východného bloku.

 

Táto sústava sa nazýva aj normou CCIR.

 

Pásmo

Kanál

Nosný kmitočet

obrazu

zvuku

I

E 2
E 2 A
E 3
E 4

48,25 MHz
49,75 MHz
55,25 MHz
62,25 MHz

53,75 MHz
55,25 MHz
60,75 MHz
67,75 MHz

III

E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12

175,25 MHz
182,25 MHz
189,25 MHz
196,25 MHz
203,25 MHz
210,25 MHz
217,25 MHz
224,25 MHz

180,75 MHz
187,75 MHz
194,75 MHz
201,75 MHz
208,75 MHz
215,75 MHz
222,75 MHz
229,75 MHz

 

 

 

 

 

Kmitočty TV kanálov v 4. - 5. TV pásme [UHF]

 

Táto sústava sa používa v celej Európe, ale v niekterých štátoch Európy vrátane Slovenska

pásmo 5. nekončí kanálom 60, ale používajú sa i kanály 61 až 69.
Kmitočet zvuku podľa normy CCIR K sa používa v ČR a v ďalších štátoch bývalého východného bloku.
Kmitočet zvuku podľa normy CCIR G sa používa v ostatných štátoch Európy,

okrem štátov bývalého východného bloku.

 

4. TV pásmo obsahuje kanály 21 - 34 a 5. TV pásmo kanály 35 - 69, spolu celé toto pásmo sa označuje ako UHF.

Na Slovensku sa prešlo na normu CCIR G

[odstup nosnej frekvencie obrazu od nosnej frekvencie zvuku 5,5 MHz].

 

Kanál

Nosný kmitočet

obrazu

zvuku CCIR K

zvuku CCIR G

21

471,25 MHz

477,75 MHz

476,75 MHz

22

479,25 MHz

485,75 MHz

484,75 MHz

23

487,25 MHz

493,75 MHz

492,75 MHz

24

495,25 MHz

501,75 MHz

500,75 MHz

25

503,25 MHz

509,75 MHz

508,75 MHz

26

511,25 MHz

517,75 MHz

516,75 MHz

27

519,25 MHz

525,75 MHz

524,75 MHz

28

527,25 MHz

533,75 MHz

532,75 MHz

29

535,25 MHz

541,75 MHz

540,75 MHz

30

543,25 MHz

549,75 MHz

548,75 MHz

31

551,25 MHz

557,75 MHz

556,75 MHz

32

559,25 MHz

565,75 MHz

564,75 MHz

33

567,25 MHz

573,75 MHz

572,75 MHz

34

575,25 MHz

581,75 MHz

580,75 MHz

35

583,25 MHz

589,75 MHz

588,75 MHz

36

591,25 MHz

597,75 MHz

596,75 MHz

37

599,25 MHz

605,75 MHz

604,75 MHz

38

607,25 MHz

613,75 MHz

612,75 MHz

39

615,25 MHz

621,75 MHz

620,75 MHz

40

623,25 MHz

629,75 MHz

628,75 MHz

41

631,25 MHz

637,75 MHz

636,75 MHz

42

639,25 MHz

645,75 MHz

644,75 MHz

43

647,25 MHz

653,75 MHz

652,75 MHz

44

655,25 MHz

661,75 MHz

660,75 MHz

45

663,25 MHz

669,75 MHz

668,75 MHz

46

671,25 MHz

677,75 MHz

676,75 MHz

47

679,25 MHz

685,75 MHz

684,75 MHz

48

687,25 MHz

693,75 MHz

692,75 MHz

49

695,25 MHz

701,75 MHz

700,75 MHz

50

703,25 MHz

709,75 MHz

708,75 MHz

51

711,25 MHz

717,75 MHz

716,75 MHz

52

719,25 MHz

725,75 MHz

724,75 MHz

53

727,25 MHz

733,75 MHz

732,75 MHz

54

735,25 MHz

741,75 MHz

740,75 MHz

55

743,25 MHz

749,75 MHz

748,75 MHz

56

751,25 MHz

757,75 MHz

756,75 MHz

57

759,25 MHz

765,75 MHz

764,75 MHz

58

767,25 MHz

773,75 MHz

772,75 MHz

59

775,25 MHz

781,75 MHz

780,75 MHz

60

783,25 MHz

789,75 MHz

788,75 MHz

61

791,25 MHz

797,75 MHz

796,75 MHz

62

799,25 MHz

805,75 MHz

804,75 MHz

63

807,25 MHz

813,75 MHz

812,75 MHz

64

815,25 MHz

821,75 MHz

820,75 MHz

65

823,25 MHz

829,75 MHz

828,75 MHz

66

831,25 MHz

837,75 MHz

836,75 MHz

67

839,25 MHz

845,75 MHz

844,75 MHz

68

847,25 MHz

853,75 MHz

852,75 MHz

69

855,25 MHz

861,75 MHz

860,75 MHz

 

 

 

 

 

Frekvencie a kanály DVB-T

[Digital Video Broadcasting-Terrestrial]

 

Šírka kanála - VHF pásmo: 7 MHz, UHF pásmo: 8 MHz

 

V rámci koordinácie GE-06 neboli v SR pre DVB-T použité kanály č. 7, 10, 11, 12, 34, 36, 58, 63.

 

Na Slovensku bude na 12. kanáli šírené T-DAB.

 

Kanál

Frekvenčný rozsah kanála

Frekvencia DVB-T

5

174 - 181 MHz

177,5 MHz

6

181 - 188 MHz

184,5 MHz

7

188 - 195 MHz

191,5 MHz

8

195 - 202 MHz

198,5 MHz

9

202 - 209 MHz

205,5 MHz

10

209 - 216 MHz

212,5 MHz

11

216 - 223 MHz

219,5 MHz

12

223 - 230 MHz

226,5 MHz

 

 

 

21

470 - 478 MHz

474 MHz

22

478 - 486 MHz

482 MHz

23

486 - 494 MHz

490 MHz

24

494 - 502 MHz

498 MHz

25

502 - 510 MHz

506 MHz

26

510 - 518 MHz

514 MHz

27

518 - 526 MHz

522 MHz

28

526 - 534 MHz

530 MHz

29

534 - 542 MHz

538 MHz

30

542 - 550 MHz

546 MHz

31

550 - 558 MHz

554 MHz

32

558 - 566 MHz

562 MHz

33

566 - 574 MHz

570 MHz

34

574 - 582 MHz

578 MHz

35

582 - 590 MHz

586 MHz

36

590 - 598 MHz

594 MHz

37

598 - 606 MHz

602 MHz

38

606 - 614 MHz

610 MHz

39

614 - 622 MHz

618 MHz

40

622 - 630 MHz

626 MHz

41

630 - 638 MHz

634 MHz

42

638 - 646 MHz

642 MHz

43

646 - 654 MHz

650 MHz

44

654 - 662 MHz

658 MHz

45

662 - 670 MHz

666 MHz

46

670 - 678 MHz

674 MHz

47

678 - 686 MHz

682 MHz

48

686 - 694 MHz

690 MHz

49

694 - 702 MHz

698 MHz

50

702 - 710 MHz

706 MHz

51

710 - 718 MHz

714 MHz

52

718 - 726 MHz

722 MHz

53

726 - 734 MHz

730 MHz

54

734 - 742 MHz

738 MHz

55

742 - 750 MHz

746 MHz

56

750 - 758 MHz

754 MHz

57

758 - 766 MHz

762 MHz

58

766 - 774 MHz

770 MHz

59

774 - 782 MHz

778 MHz

60

782 - 790 MHz

786 MHz

61

790 – 798 MHz

794 MHz

62

798 - 806 MHz

802 MHz

63

806 - 814 MHz

810 MHz

64

814 - 822 MHz

818 MHz

65

822 - 830 MHz

826 MHz

66

830 - 838 MHz

834 MHz

67

838 - 846 MHz

842 MHz

68

846 - 854 MHz

850 MHz

69

854 - 862 MHz

858 MHz

 

 

 

 

 

Frekvencie T-DAB

[Terrestrial-Digital Audio Broadcasting]

 

T-DAB zahŕňa dve pásma - pásmo III [174 - 240 MHz] a pásmo L [1452 - 1492 MHz].

 

Pre Slovensko bol vyčlenený pre stanice s celoštátnym pokrytím multiplex 12C,

pre regionálne a lokálne pokrytie sa predpokladá v pásme III využitie multiplexov 12A, 12B a multiplexu LG v pásme L.

 

 

Frekvencie T-DAB - III. TV pásmo VHF [Band III]:

 

Blok 05A - 174,928 MHz
Blok 05B - 176,640 MHz
Blok 05C - 178,352 MHz
Blok 05D - 180,064 MHz
Blok 06A - 181,936 MHz
Blok 06B - 183,648 MHz
Blok 06C - 185,360 MHz
Blok 06D - 187,072 MHz
Blok 07A - 188,928 MHz
Blok 07B - 190,640 MHz
Blok 07C - 192,352 MHz
Blok 07D - 194,064 MHz
Blok 08A - 195,936 MHz

Blok 08B - 197,648 MHz
Blok 08C - 199,360 MHz
Blok 08D - 201,072 MHz
Blok 09A - 202,928 MHz
Blok 09B - 204,640 MHz
Blok 09C - 206,352 MHz
Blok 09D - 208,064 MHz
Blok 10A - 209,936 MHz
Blok 10B - 211,648 MHz
Blok 10C - 213,360 MHz
Blok 10D - 215,072 MHz
Blok 11A - 216,928 MHz
Blok 11B - 218,640 MHz

Blok 11C - 220,352 MHz
Blok 11D - 222,064 MHz
Blok 12A - 223,936 MHz
Blok 12B - 225,648 MHz
Blok 12C - 227,360 MHz
Blok 12D - 229,072 MHz
Blok 13A - 230,784 MHz
Blok 13B - 232,496 MHz
Blok 13C - 234,208 MHz
Blok 13D - 235,776 MHz
Blok 13E - 237,488 MHz
Blok 13F - 239,200 MHz

 

 

Frekvencie T-DAB - L pásmo [Band IV]:

 

Blok LA - 1452,960 MHz
Blok LB - 1454,672 MHz
Blok LC - 1456,384 MHz
Blok LD - 1458,096 MHz
Blok LE - 1459,808 MHz

Blok LF - 1461,520 MHz
Blok LG - 1463,232 MHz
Blok LH - 1464,944 MHz
Blok LI - 1466,656 MHz

 

 

- Aktualizované: 01. január 2018 -

                                                                            © 2000 Walter