Naj… vysielače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvyššia stavba na Slovensku - Vysielač Dubník v Slanských vrchoch - 318 m

 
Vysielač
Dubník je rádiový a televízny vysielač. Nachádza sa v nadmorskej výške 874 m n. m. neďaleko osady Dubník v Slanských vrchoch medzi Košicami a Prešovom. Vzdušnou čiarou je vzdialneý 17 km od Prešova. Táto kóta je určená hlavne pre vysokovýkonové vysielače na pokrytie celého územia východného Slovenska. Tento

kotvený oceľový stožiar vysoký 318 metrov je najvyššou stavbou na Slovensku. Bol postavený v rokoch 1960-61 a do prevádzky bol uvedený 24. februára 1961,

vtedy ešte ako 300 metrový stožiar. Pôvodný stožiar stál na mieste retranslačného hríba. V 80. rokoch 20. storočia po požiari bol postavený nový stožiar.

 

Stožiar na Dubníku bol rekonštruovaný90. rokoch 20. storočia, kedy boli menené jednotlivé oceľové rúry. Pomocou kladkostrojov a lán sa zdvíhali

jednotlivé oceľové rúry do výšky a postupne sa menili - stožiar pri menení jednotlivých častí doslova visel vo vzduchu - bol len provizórne zabezpečený,

kým sa jednotlivé časti rúr vytiahli a nové časti vsunuli pod stožiar, až kým sa nedošlo k vrcholu. Neskôr bol stožiar ešte nadstavaný na dnešnú hodnotu 318 m.

Vo vnútri stožiara rozhlasového a televízneho vysielača Dubník sa nachádza výťah a schodište na vrchol pre údržbu anténových systémov a technológií.

 

Stožiar vysielača Dubník je istený 24 oceľovými lanami (8 + 8 + 8), ktoré smerujú do troch strán a k zemi sú ukotvené 9 bodoch. V každom z troch smerov sú 3 body. V najvzdialenejšom bode od stožiara sú spojené a ukotvené 3 laná, v strednom bode 2 laná a v najbližšom bode 3 laná. Proti víchriciam, aby sa napínacie laná s priemerom 80 mm nerozkmitali a stožiar nevlnil, boli nainštalované po obvode tzv. rozrážače, ktoré úplne utlmia kmitanie.

 

Vysielač Dubník pokrýva televíznym a rozhlasovým signálom veľkú časť východného Slovenska. Signál zasahuje aj hlboko do vnútrozemia Maďarska, Poľska, Rumunska

a Ukrajiny. V Rumunsku bolo možné zachytiť analógový televízny signál vo výbornej kvalite až v horských oblastiach okolo Vălcău, čo je cca 60 km východne

od mesta Oradea (podľa zahraničných Slovákov žijúcich v tejto oblasti sledovali slovenské televízne stanice z Dubníka na kus drôtu :o) Z Dubníka prijímal

vstupný signál aj 100 km vzdialený televízny prevádzač pri obci Vikartovce pod Kráľovou hoľou. Naopak, obyvatelia obce Zlatá Baňa vzdialenej cca

2 km od Dubníka boli odkázaní na analógový príjem z Kráľovej hole, rovnako ako chatári v rekreačnej oblasti Sigord a aj diváci v niektorých

častiach Prešova a v okolitých obciach pod Slanskými vrchmi, ktoré im neumožňujú priamy výhľad na vysielač Dubník a sú v tieni.

 

Zaujímavosti: Najväčšie a najstaršie opálové bane na svete ležia pod vysielačom Dubník. Našiel sa tu najväčší opál na svete - Harlekýn s hmotnosťou 594 g

v hodnote 500 000 USD, ktorý je dnes v zbierkach Viedenského múzea. Opálové bane pod Dubníkom sú najväčším zimoviskom netopierov v strednej Európe.

 

Geograficky: Európa, Slovenská republika, Východoslovenský región, Prešovský kraj, Okres Prešov, Pohorie Slanské vrchy, Katastrálne územie Červenica,

Vrch [kóta] Dubník, 874 + 318 m n. m., Súradnice WGS-84: 21E2744, 48N5525.

 

* * * * *

    

 

 

Najvyššie položený vysielač a TVS na Slovensku a v strednej Európe - Vysielač Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách - 1938 + 137,5 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVS Poprad - Kráľova hoľa v súčasnosti so 137,5 metrov vysokým stožiarom pokrýva najväčšie územie Slovenska

Ako jediný TV vysielač na Slovensku vysiela pri vysokom vyžiarenom výkone tri televízne stanice v analógu len vo IV. a v V. pásme UHF.

Ako jediný na Slovensku má ochranný laminátový kryt aj pre FM/VKV antény vo výške 59 m, kvôli nepriaznivým vysokohorským podmienkam najmä v zime.

Kráľova hoľa je najvyššie položený vysielač v strednej Európe, jeho signál je možné zachytiť aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku a na Ukrajine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dokončený nový 135 m stožiar a vpravo pôvodný 50 m stožiar v roku 1971          Rádioreléové zariadenie a časť 50 m stožiara na Kráľovej holi - 60. roky 20. storočia

 V pozadí je ešte stará budova (nová budova sa začala stavať až v roku 1973)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Celkový pohľad na TV Kráľova hoľa v zime roku 1968                                 Dnes už historická snímka strediska na Kráľovej holi - 60. roky 20. storočia

                           Pôvodný 50 m priehradový stožiar s pôvodnou budovou                               Pôvodná budova + rádioreléové zariadenia VESNA + menší anténový nosič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Na Kráľovej holi
                               jasná vatra svieti;
                               okolo tej vatry
                               dvanásť hôrnych detí.

 

                                (úryvok z básne Kráľohorská od Sama Chalupku)

 

 

Vysielač Towercom Poprad - Kráľova hoľa, 1938 + 137,5 m n. m.

 

 

- Kmitočty pridelené pre Kráľovu hoľu (ST-61, GE-84, GE-06) -

 

TV - VHF - R5 (V) ERP 100 kW, UHF - K24, K30, K42, K47 (H) ERP 600 kW

(K24 bol využívaný dočasne v roku 1970 počas Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. Nominálny výkon 0,2 kW, ERP 3 kW.)

 

VKV - FM I - 66,50 MHz, 67,28 MHz, 68,06 MHz, 69,20 MHz, 71,60 MHz (V) ERP 30 kW

(Frekvencia 66,50 MHz nebola využívaná a 71,60 MHz z Krížavy bola na Kráľovej holi využívaná dočasne.)

 

VKV - FM II - 92,2 MHz, 94,2 MHz, 96,9 MHz, 100,9 MHz, 104,3 MHz, 107,3 MHz (H) ERP 30 kW

(Frekvencia 107,3 MHz nie je zatiaľ šírená z Kráľovej hole z dôvodu blokovania výkonu ERP leteckou rádionavigáciou.)

 

DVB-T - K22, K27, K47, K54, K55, K57, K61, K66 (V) ERP 25 kW

 

* * * * *

 

 

www.power.szm.sk