- Odkazy na www stránky informujúce o TV a FM vysielaní -                                © 2006 WALTER

  Slovinsko + štáty bývalej Juhoslávie

                                                                                    www.power.szm.sk                                                      walter.giba@post.sk

 

 

 

Všeobecné vyhľadávanie FM a TV vysielačov na celom svete podľa máp, súradníc, štátov, regiónov, staníc, vysielačov, ERP... - www.ukwtv.de

 

 

[Medzinárodná telekomunikačná únia - ITU - International Telecommunication Union - www.itu.int

 

 

Informácie o TV + FM vysielaní v Slovinsku - www.rtvslo.si

 

 

dvb-t.apek.si - Informácie o TV a DVB-T v Slovinsku

 

 

Zoznam TV vysielačov v Slovinsku - Zoznam FM vysielačov v Slovinsku - Zoznam lokálnych vysielačov v Slovinsku

 

 

Slovenija - Svet za radiodifuziju - Agencija za pošto in elektronske komunikacije

 

 


Zoznam slovinských rozhlasových frekvencií v programe: .pdf

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina - Regulatorna agencija

 

Crna Gora - Agencija za telekomunikacije

 

 

Hrvatska - Telekomunikacije - Agencija za telekomunikacije - Popis medija (HR)

 

 

Hrvatska - www.skendi.com - Informácie o TV a DVB-T v Chorvátsku

 

 

Makedonija - Sovet za radiodifuzija - Makedonska radiodifuzija

 

 

Srbia - Spisak RTV stanica

 

Zoznam chorvátských rozhlasových frekvencií v programe: .pdf

 

 

- Zoznam je priebežne aktualizovaný a doplňovaný -

 

 

 

 

 

broadcast.gif (1389 bytes)