Odkazy slovenských www stránok:      

 

 

  

 

 www.rtvs.sk - Rozhlas a televízia Slovenska [SRo + STV]

 

 www.radionet.sk - Sieť regionálnych a lokálnych rozhlasových staníc na Slovensku

 

 FM vysielače Slovenského rozhlasu

 

 TV vysielače STV               TV prevádzače STV              STV text

 

 TV vysielače a prevádzače TV Markíza          Teletext TV Markíza  >>>  894  895  896  897  898

 

 TV vysielače TV Joj            Satelit TV Joj              Teletext TV Joj

 

 www.strategie.sk + www.zive.sk + www.omediach.com - Informácie o médiách

 

 www.dvbt.sk + www.digimedia.sk - Informácie o zavádzaní DVB-T vysielania

 

 www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu SR

 

 www.vus.sk - Výskumný ústav spojov SR

 

 www.teleoff.gov.sk - Telekomunikačný úrad SR

 

 www.telecom.gov.sk - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

 www.towercom.sk - Towercom - ex-Slovak Telekom, a.s. - o.z. Rádiokomunikácie

 

broadcast.gif (1389 bytes) www.expresnet.sk - Expres Net Bratislava zriaďuje a prevádzkuje siete rozhlasových vysielačov [viac ako 70 vysielačov]. Svoje služby

 poskytuje hlavne Rádiu Expres, Lumen a SRo. Spoločnosť Expres Net poskytuje okrem kompletnej služby zabezpečenia rozhlasového

 vysielania aj prenájom priestoru na vlastných stožiaroch a v technologických kontajneroch, napr. GTS, Swan, Orange, O2, T-Mobile...

 

 www.rdtt.sk - RDT Telecom Košice zabezpečuje vysielanie a RR trasy rozhlasových staníc a ďalšie telekomunikačných služby zo svojich

 stredísk Domaša - Holčíkovce - Brezovec, Košice - FNsP, Košice - Červený breh, Košice - Makovica, Levoča - Brezová, Michalovce - Hôrka,

 Michalovce - Sadenec, Prešov - FNsP - Monoblok, Prešov - Stráž, Snina - Ščobík, Stropkov - Kochman -> www.trd.sk

 

 www.poma.sk - Poma Banská Štiavnica zabezpečuje servis a výstavbu vysielačov a telekomunikačných zariadení.

 

 www.movys.sk - Movys Bratislava realizuje výstavbu rádiokomunikačných objektov, stredísk a rádiových sietí.

 

    © 2006 WALTER                   www.nevitel.sk - Nevitel Dunajská Streda zabezpečuje servis a výstavbu vysielačov a telekomunikačných zariadení.

 

 www.casstel.sk - Casstel Košice realizuje výstavbu vysielačov a RR trás a zabezpečuje vysielanie.

 

 www.baumetall.sk - Baumetall Malacky vyrába a montuje oceľové stožiare pre antény pomocou žeriavu a vrtuľníka.

 

 www.radiosatkabel.sk - Radio Sat Kabel Bratislava predáva vysielače, anténové systémy, rádioreléové spoje... 

 

 www.dipol.sk - Veľkoobchod a distribúcia CCTV, TV & SAT TV a telekomunikačných zariadení [video prenos, WLAN, anténa].

 

 

 Foto: Retranslačná rádioreléová veža, BTS, vysielač RDT Telecom Košice v Slanských vrchoch na Makovici [vľavo].

                                                [vpravo] Retranslačná rádioreléová železobetónová veža Rádiokumunikácií zo 60. rokov 20. storočia.

 

 

 

 

    ITU                                                                                                              www.djg.sk - Peter Hurajt - DJ a moderátor Rádio Viva a Rádio Východ b1

    International Telecommunication Union: www.itu.int

    [Medzinárodná telekomunikačná únia]                                                             www.djpepo.us - Pepo Vysopal - DJ a technik Rádio Kiks a Kiss

 

                                                                                                                       www.dxm.dalnet.sk - Martin Durčák - DX-er Michalovce

    Všeobecné vyhľadávanie FM a TV vysielačov 

    na celom svete podľa máp, súradníc,                                                               www.djmirec.szm.sk - DJ Mirec

    štátov, regiónov, staníc,

    vysielačov, ERP...:                                                                                         www.dxclub.estranky.sk - DX club Žilina 

    www.ukwtv.de 

                                                                                                                       plosak.spsjm.sk - Plošák, školský časopis Strednej priemyselnej školy

                                                                                                                            Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mobilný operátori v Európe: TU!

 

                                                                                                                                                                                             <- RRS veža RDT Telecom

                                                                                                                                                                                                  RR bod Rádio Kiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            <- RRS veža RDT Telecom

 

                                    RRS veža Towercom->

                                                                                                                                                                                                    Slanské vrchy - Makovica 

                                Slanské vrchy - Makovica                                                                                                                                981,4 m n. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.power.szm.sk       © 2006 WALTER