T-DAB - Terrestrial-Digital Audio Broadcasting

 

V pláne testovacie vysielanie T-DAB+ z vysielačov Hradisko a Makovica.

Podmienkou pre spustenie T-DAB bolo opustenie analógového vysielania na 11. a 12. TV kanáli v pásme VHF.

 

 

 

 

Vitajte vo svete núl a jednotiek...

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie na Slovensku: 

 

Štandard: T-DAB+

 

 

 

Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+:

 

10B  211,648 MHz V  Banská Bystrica     Panský diel II, 1100 + 35 m                              3 kW

10C  213,360 MHz V  Nitra -nevysiela    Zobor - Vrcholová stanica lanovky [ex], 530 + 15 m       5 kW

12A  223,936 MHz V  Banská Bystrica     Laskomer I - Vysielač SNP - stožiar, 632 + 75 m          2 kW

12A  223,936 MHz V  Žilina              Krížava, 1449 + 82 m                                     5 kW

12B  225,648 MHz V  Košice              Heringeš I - RRS, 324 + 30 m                             2 kW

12C  227,360 MHz V  Bratislava          Kamzík, 433,3 + 135 m                                  3,6 kW

12C  227,360 MHz V  Dunajská Streda     Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 + 45 m   0,62 kW

 

 

T-DAB na Slovensku - plánované  T-DAB  frekvencie v III. TV pásme VHF:

 

Zoznam T-DAB + DVB-T vysielačov + obmedzenia ERP .pdf

  

Digitálny plán T-DAB + DVB-T vysielačov v SR .pdf

 

Vysvetlivky k T-DAB + DVB-T vysielačom

 

Vrstvy T-DAB + DVB-T vysielače .pdf

 

Hudba 

 

 

Prehľad T-DAB vysielačov v okolitých štátoch: TU!

 

 

 

 

Frekvencie T-DAB

 

T-DAB zahŕňa dve pásma - pásmo III [174 - 240 MHz] a pásmo L [1452 - 1492 MHz].

 

Pre Slovensko bol vyčlenený pre stanice s celoštátnym pokrytím multiplex 12C,

pre regionálne a lokálne pokrytie sa predpokladá v pásme III využitie multiplexov 12A a 12B a multipexu LG v pásme L.

 

 

Frekvencie T-DAB - III. TV pásmo VHF [Band III]:

 

Blok 05A - 174,928 MHz
Blok 05B - 176,640 MHz
Blok 05C - 178,352 MHz
Blok 05D - 180,064 MHz
Blok 06A - 181,936 MHz
Blok 06B - 183,648 MHz
Blok 06C - 185,360 MHz
Blok 06D - 187,072 MHz
Blok 07A - 188,928 MHz
Blok 07B - 190,640 MHz
Blok 07C - 192,352 MHz
Blok 07D - 194,064 MHz
Blok 08A - 195,936 MHz

Blok 08B - 197,648 MHz
Blok 08C - 199,360 MHz
Blok 08D - 201,072 MHz
Blok 09A - 202,928 MHz
Blok 09B - 204,640 MHz
Blok 09C - 206,352 MHz
Blok 09D - 208,064 MHz
Blok 10A - 209,936 MHz
Blok 10B - 211,648 MHz
Blok 10C - 213,360 MHz
Blok 10D - 215,072 MHz
Blok 11A - 216,928 MHz
Blok 11B - 218,640 MHz

Blok 11C - 220,352 MHz
Blok 11D - 222,064 MHz
Blok 12A - 223,936 MHz
Blok 12B - 225,648 MHz
Blok 12C - 227,360 MHz
Blok 12D - 229,072 MHz
Blok 13A - 230,784 MHz
Blok 13B - 232,496 MHz
Blok 13C - 234,208 MHz
Blok 13D - 235,776 MHz
Blok 13E - 237,488 MHz
Blok 13F - 239,200 MHz

 

 

Frekvencie T-DAB - L pásmo [Band IV]:

 

Blok LA - 1452,960 MHz
Blok LB - 1454,672 MHz
Blok LC - 1456,384 MHz
Blok LD - 1458,096 MHz
Blok LE - 1459,808 MHz

Blok LF - 1461,520 MHz
Blok LG - 1463,232 MHz
Blok LH - 1464,944 MHz
Blok LI - 1466,656 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAB+ vysielač Banská Bystrica - Panský diel II

 

 

 

- Aktualizované: 01.05.2019 -

 

www.power.szm.sk

 

© 2006 WALTER